Nhảy đến nội dung
x
Giới thiệu học bổng (Thạc sĩ) toàn phần cho ngành Môi trường nước 

Giới thiệu học bổng Thạc sĩ toàn phần cho ngành Môi trường nước:

  • Được tài trợ bởi DAAD
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh
  • Thời gian nhập học: kỳ mùa đông (tháng 10)
  • Hạn nộp hồ sơ: 15.01 hàng năm
  • Thời gian học: 2 năm (3 kỳ học trên lớp và 1 kỳ viết bài)
  • 4 tháng học tiếng Đức tại Đức trước khi vào học
  • Số lượng sinh viên Việt Nam (hiện nay): 02 / khóa 

Nội dung chương trình đào tạo:

Học bổng Lãnh đạo Endeavour niên khóa 2019 của Chính phủ Australia

Về học bổng Lãnh đạo Endeavour niên khóa 2019 của Chính phủ Australia:

Thông báo học bổng tiến sĩ lĩnh vực môi trường
Học bổng RMIT dành cho Nghiên cứu sinh lĩnh vực nghiên cứu môi trường, quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
Subscribe to Học bổng