Nhảy đến nội dung
x

Thông tin

Trang thông tin

Tin tức mới nhất

Seminar "Quản lý tài nguyên rừng ngập mặn và những thách thức do biến đổi khí hậu"

Vào ngày thứ Tư 09/05/2018, Khoa MT-BHLĐ sẽ tổ chức buổi seminar "Quản lý tài nguyên rừng ngập mặn và Những thách thức do biến đổi khí hậu", cụ thể

Kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa môi trường & bảo hộ lao động

Chiều ngày 16/04/2018, Khoa môi trường và bảo hộ lao động (Khoa MT&BHLĐ) Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức Lễ

Mô hình xử lý rác thải sinh hoạt thành phân bón hữu cơ

Với mong muốn góp phần vào việc giải quyết các vấn đề khó khăn trong công tác quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt,