Nhảy đến nội dung
x

Mô hình xử lý rác thải sinh hoạt thành phân bón hữu cơ

Với mong muốn góp phần vào việc giải quyết các vấn đề khó khăn trong công tác quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cũng như tiếp nối mô hình phân loại rác đang được thực hiện tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, nhóm sinh viên Khoa MT&BHLĐ đã lên ý tưởng thực hiện thử nghiệm mô hình xử lý rác sinh hoạt sau phân loại.

Kết quả ban đầu khảo sát tỷ lệ các loại thành phần thường phát sinh trong rác thải sinh hoạt cho thấy: (1) thành phần hữu cơ dễ phân hủy sinh học chiếm 70% (gồm thực phẩm thừa, rác thải từ hoạt động nấu ăn của căn tin, hoạt động cắt tỉa cây cảnh, thu dọn lá cây…), thành phần có khả năng tái chế chiếm 25% (giấy, nilon, nhựa, thủy tinh, vỏ đồ hộp…) và (3) thành phần khác chiếm 5% (chất thải trơ như xà bần, móp xốp…và chất thải nguy hại).

Dựa vào kết quả khảo sát này, nhóm sinh viên đã lên ý tưởng tiếp tục thực hiện mô hình: (1) nuôi giun và (2) ủ phân từ thành phần chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, chiếm tỷ lệ cao nhất trong toàn bộ thành phần rác sinh hoạt của nhà trường. Ngoài ý nghĩa xử lý được thành phần hữu cơ dễ phân hủy sinh học trong rác thải sinh hoạt, mô hình nuôi giun và ủ phân tạo ra thành phẩm là phân giun và phân compost có thể sử dụng để bón cho cây trồng. Đây là loại phân sạch, thân thiện với môi trường, có khả năng cải tạo đất. Ngoài ra, mô hình nuôi giun bằng nguồn thức ăn là rác hữu cơ dễ phân hủy còn góp phần tạo ra sinh khối giun, có thể lên men, dùng để phun xịt dinh dưỡng cho hoa cảnh.

Sau đây là một số hình ảnh về quá trình lên ý tưởng và thực hiện thử nghiệm mô hình thực tế của các bạn sinh viên Khoa MT&BHLĐ. 

Hinh_1.jpg

Hình 1: Cấu tạo thùng xử lý chất thải hữu cơ dễ phân hủy bằng phương pháp ủ phân 

 

Hinh_2.jpg

Hình 2: Phân ủ thành phẩm

 

Hinh_3.jpg

Hình 3: Cấu tạo thùng xử lý chất thải hữu cơ dễ phân hủy bằng giun quế

 

Hinh_5_a.jpg

Hình 4: Mô hình nuôi giun quế 

 

Hinh_5_b.jpg

Hình 5: Giun và phân giun tạo thành sau thời gian xử lý

 

 

Thẻ