Nhảy đến nội dung
x
ĐĂNG KÝ THAM GIA CỔ VŨ VÒNG CHUNG KẾT ENLABSAFE’s COMMUNICATIONS 2019

? LOA LOA LOA ?
Các bạn đã biết tin gì chưa, tin nóng hổi giật gân lắm rồi đó nha. Đến đây đọc đi nào. Bỏ qua là phí lắm nha!

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP – THÁNG 4/2019


- Địa điểm: Hội trường A, Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Thông báo thi thử và ôn thi tiếng Anh

Khoa thông báo các bạn sinh viên thông tin từ trung tâm CLC về việc tổ chức thi thử và ôn thi tiếng Anh cho sinh viên.

[Chính thức] lịch thi vét đợt tháng 03/2019

Khoa thông báo các bạn sinh viên lịch thi vét đợt tháng 03/2019, môn không còn mở, môn dành cho sinh viên được cứu xét gia hạn.

Thông báo đóng tiền học phí lớp vét HK2/2018-2019

Chào các bạn Sinh viên!

Bảo vệ luận văn thạc sỹ ngành Bảo hộ lao động

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ ngành Bảo hộ lao động

Thời gian: Thứ Sáu 22/02/2019 từ 7h30 đến 17h30

Địa điểm: Phòng họp C

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 2 HK2/2018-2019

Phòng Sau đại học có kế hoạch tổ chức 02 học phần Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học đợt 2 HK2/2018-2019.