Nhảy đến nội dung
x

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu trước Quốc hội về Top 10 công bố ISI giai đoạn 2015-2018

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu trước Quốc hội về Top 10 công bố ISI giai đoạn 2015 - 2018 và khen ngợi thành quả về nghiên cứu khoa học của Đại học Tôn Đức Thắng. Xem video cụ thể tại đây.