Nhảy đến nội dung
x

Seminar của giáo sư Kumar Gopalakrishnan về lĩnh vực năng lượng tổng hợp

Trong khuôn khổ phát triển chương trình Hợp tác quốc tế và mời chuyên gia nước ngoài hàng năm, giáo sư Kumar Gopalakrishnan đã đến thăm và làm việc tại Khoa từ ngày 15/06/2018 đến 21/06/2018. Giáo sư đã chia sẻ với Giảng viên và sinh viên khoa những kinh nghiệm nghiên cứu và kiến thức trong lĩnh vực Kỹ thuật sinh học ứng dụng trong sản xuất nguồn năng lượng xanh và vật liệu hóa học; cập nhật những thông tin, kiến thức mới trong lĩnh vực nghiên cứu về kỹ thuật môi trường; đồng thời trao đổi định hướng hợp tác nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực năng lượng, môi trường với Khoa MT&BHLĐ trong tương lai.  

Seminar_Gopal1.jpg

Hình 1: Giáo sư trình bày “Biomass processing to value added products via green chemistry” cho giáo viên và sinh viên Khoa.

Seminar_Gopal2.jpg

Hình 2: Giáo sư trình bày Seminar “Research: Principles and ethics” cho 50 sinh viên Chất lượng cao. 

Seminar_Gopal3.jpg

Hình 3: Giảng viên khoa và giáo sư trao đổi trong buổi sinh hoạt Journal Club.