Nhảy đến nội dung
x

TDTU đạt chuẩn kiểm định bởi hội đồng cấp cao về kiểm định nghiên cứu và giáo dục (Hcéres), Cộng hòa Pháp

Sáng ngày 23/07/2018, Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Lễ thông tin công nhận Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đạt chuẩn đại học do Hội đồng cấp cao về kiểm định nghiên cứu và giáo dục (HCÉRES) của Cộng hòa Pháp công nhận, có giá trị trong vòng 5 năm (07/2018-07/2023).

TDTU_Hceres.jpg

Hình 1: Chứng nhận đạt kiểm định HCéres được trao cho Đại học Tôn Đức Thắng.

HCÉRES là tổ chức kiểm định uy tín được công nhận bởi Hiệp hội đảm bảo chất lượng Châu Âu - ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) và Bộ tiêu chuẩn hướng dẫn về đảm bảo chất lượng (ESG) trong hệ thống giáo dục đại học Châu Âu (EHEA).

Vào tháng 04/2018, đoàn chuyên gia của HCÉRES đã tiến hành đánh giá và thẩm định toàn diện TDTU với 700 minh chứng liên quan trực tiếp đến các yếu tố phát triển của Trường, gồm: Chiến lược và quản trị đại học; Nghiên cứu và giảng dạy; Dịch vụ sinh viên; Quan hệ đối ngoại; Quản lý; Kiểm định chất lượng và Đạo đức học thuật. Tất cả các tiêu chí trên đều được Hội đồng kiểm định HCÉRES đánh giá cao, đồng thời Hội đồng cũng đề xuất những chiến lược phát triển Nhà trường trong thời gian tới.

TDTU_President_Hceres.jpg

Hình 2: Toàn thể giảng viên, sinh viên nhà trường TDTU đã nổ lực trong sự nghiệp giáo dục và được đoàn chuyên gia Hcéres ghi nhận cao kết quả trong tháng 4/2018.