Nhảy đến nội dung
x

Lễ ra mắt Ban vận động thành lập Hội An toàn Sức khỏe Tp.HCM (Ho Chi Minh City Occupational Safety and Health Association – HOSHA)

Trong hơn một năm qua, các thành viên ban vận động thành lập Hội an toàn sức khỏe (HOSHA) đã góp sức nhiều cho công tác chuẩn bị, vận động và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết theo luật định để thành lập. Ngày 05 tháng 01 năm 2020, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, HOSHA đã tổ chức buổi ra mắt chính thức và vận động thành lập Hội với sự chủ trì của ông Nguyễn Quốc Việt – Trưởng ban vận động, nguyên Trưởng phòng Việc làm – An toàn lao động, thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp. Hồ Chí Minh, các thành viên sáng lập ông Huỳnh Nguyễn Minh Hiếu, ông Trần Phùng, ông Nguyễn Hoàng Phi, ông Mao Vĩ Cường, ông Nguyễn Khắc Huy, Ông Lê Vĩnh Phúc, Ông Trần Siêu Cường, … cùng với sự có mặt của các anh chị đồng nghiệp và đối tác thân hữu.

Tại buổi ra mắt, ông Trưởng ban vận động Nguyễn Quốc Việt đã trình bày phương hướng hoạt động, kế hoạch hoàn tất các thủ tục pháp lý để được công nhận thành lập HOSHA bởi Sở Lao động, Thương binh - Xã hội và Sở Nội vụ Tp.HCM.

Hinh_1

Hình 1_Ông Nguyễn Quốc Việt, Trưởng ban vận động phát biểu về mục đích, kế hoạch vận động thành lập trong năm 2020

HOSHA đã trình bày tôn chỉ, mục đích, phương hướng hoạt động của hội đến tất cả các khách mời, các thành viên tham dự, đặc biệt là nêu rõ các lợi ích mang lại cho các thành viên khi tham gia, đồng thời nêu các hướng hợp tác, liên kết với các tổ chức, hiệp hội trong và ngoài nước về an toàn, sức khỏe nghề nghiệp KOSHA, WSO VN … tổ chức các chuyên đề về OHS để nâng cao năng lực và nhận thức của hội viên, nhằm hội nhập với xu hướng phát triển hiện nay.

Hinh_2

Hình 2_Ông Trần Siêu Cường trình bày tôn chỉ, mục đích, phương huớng hoạt động của HOSHA

Hinh_3

Hình 3_Ông Nguyễn Hoàng Phi trình bày kế hoạch phát triển HOSHA và giải đáp câu hỏi của thành viên tham gia

Hinh_4

Hình 4_TS. Nguyễn Thị Mai Linh – Trưởng khoa MT&BHLĐ phát biểu về mục đích tham gia sáng lập và vận động sự chung tay của các thành viên cho sự phát triển HOSHA

Hinh_5

Hình 5_Ông Phạm Thái Bình – Giám đốc WSO Vietnam phát biểu về công nhận quốc tế hóa hiệp hội

Hinh_6

Hình 6_Ông Roy James, đại diện OSHA và Ông Mao Vĩ Cường trình bày và giải thích thêm cho các thành viên tham gia về tuân thủ, các quy định luật định OHSA, KOSHA …

Hinh_7

Hình 7_Thành viên tham gia buổi ra mắt, vận động thành lập HOSHA ngày 05/01/2020 chụp ảnh lưu niệm tại TDTU

Thời gian tới, HOSHA tập trung phát triển các chương trình hành động trọng điểm trong năm 2020 như sau:

  • Hoàn tất thủ tục công nhận
  • Thành lập bộ máy vận hành HOSHA
  • Phát triển thành viên
  • Phát triển và cụ thể hóa lợi ích thành viên Hội
  • Phát triển chương trình đào tạo – hợp tác nước ngoài