Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh 2019: Thạc sĩ - Ngành Bảo hộ lao động

1. GIỚI THIỆU NGÀNH

Chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Bảo hộ Lao động nhằm mục tiêu đào tạo những chuyên gia có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực  kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động; có khả năng nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực thi các giải pháp đảm bảo an toàn lao động tại các cơ sở sản xuất. 

2. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO
  • Hình thức đào tạo tập trung.
  • Thời gian đào tạo 02 năm.
  • Lịch học dự kiến: Các buổi tối trong tuần hoặc ngày thứ 7 và chủ nhật.

Tờ rơi tuyển sinh cao học ngành Bảo hộ Lao động.