Nhảy đến nội dung
x

Danh sách biểu mẫu Đại học chương trình tiêu chuẩn

- Biểu mẫu 1: Hướng dẫn trình bày Luận văn tốt nghiệp và các biểu mẫu liên quan, gồm:

 1. Hướng dẫn trình bày Luận văn;
 2. Mẫu bìa (Tiếng Anh)
 3. Mẫu bìa (Tiếng Việt)
 4. Phiếu chấm dành cho GV Phản biện
 5. Phiếu chấm bảo vệ của hội đồng;
 6. Mẫu phiếu theo dõi tiến độ thực hiện luận văn
 7. Mẫu bìa màu xanh rêu
 8. Phiếu chấm dành cho GV Hướng dẫn;
 9. Phiếu đăng ký đề tài Luận văn;

- Biểu mẫu 2: Hướng dẫn trình bày Đồ án Kỹ thuật 1, 2 và các biểu mẫu liên quan (dành cho khóa K.18 trở về sau)

 1. Hướng dẫn trình bày;
 2. Phiếu đăng ký;

- Biểu mẫu 3: Hướng dẫn trình bày Tập sự nghề nghiệp và các biểu mẫu liên quan, gồm:

 1. Điều kiện xét TSNN;
 2. Tiêu chí lựa chọn DN;
 3. Hướng dẫn thực hiện và trình bày Báo cáo TSNN
 4. Nhật kí thực tập;
 5. Nhận xét của đơn vị TSNN;
 6. Phiếu chấm điểm TSNN của Doanh Nghiệp;
 7. Phiếu chấm điểm TSNN của GV;
 8. Hướng dẫn xây dựng video Clip TSNN
 9. Phiếu đăng ký;
 10. Giấy xác nhận của doanh nghiệp;

-  Biểu mẫu 4: Quy định trình bày cho bản vẽ kỹ thuật (Khóa luận, Đồ án Kỹ thuật, Đồ án môn học của sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường và ngành Khoa học Môi trường), gồm:

 1. Quy định về đường nét;
 2. Bản vẽ A1;
 3. Bản vẽ A2;
 4. Bản vẽ A3;

-  Sinh viên tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn tự học Autocad và các tham chiếu quy ước đường nét:

 1. Hướng dẫn tự học Autocad vẽ Bản vẽ kỹ thuật;
 2. Bản vẽ tiêu chuẩn;
 3. TCVN 7 : 1993_Ký hiệu vật liệu;
 4. TCVN 11 : 1978_Các phép chiếu;
 5. TCVN 5705 : 1993_Kích thước;
 6. TCVN 7284 : 2003_Chữ và số;
 7. TCVN 7286 : 2003_Tỷ lệ;
 8. TCVN 5 : 1978_Các hình biểu diễn;
 9. TCVN 8 : 2002_Đường nét;
 10. TCVN 7285 : 2003_Kích thước và định dạng khổ giấy;

-  Danh mục môn học tương đương dành cho sinh viên chuyên ngành 2: Xem tại (File)

- Danh mục môn học tương đương dành cho sinh viên khóa tuyển sinh (2012 - 2014) trả nợ các môn tương đương thay thế: Download file