Nhảy đến nội dung
x

TUYỂN SINH NĂM 2022

Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động tuyển sinh năm 2022 với các thông tin sau:

 

ĐẠI HỌC (Chương trình Tiêu chuẩn)

1. Ngành Bảo hộ lao động 

2. Ngành Khoa học môi trường 

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường nước)

 

SAU ĐẠI HỌC

1. Thạc sĩ - Ngành Bảo hộ lao động

2. Thạc sĩ - Ngành Kỹ thuật môi trường

3. Chương trình 4 + 1

Nộp hồ sơ trực tuyến SAU ĐẠI HỌC tại: http://tuyensinhsaudaihoc.tdtu.edu.vn/

 

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH NĂM 2021

1. Đại học: https://admission.tdtu.edu.vn/dai-hoc/danh-muc-nganh-dai-hoc-2022

2. Sau đại học: Xem chi tiết tại đây

 

THÔNG TIN TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

1. Tấm gương cựu sinh viên thành đạt

2. Thông tin tuyển dụng định kỳ

 

Video giới thiệu về Khoa MT&BHLĐ: https://www.youtube.com/watch?v=XWzFvgfYy2k

Link đặt câu hỏi tư vấn tuyển sinh _Khoa MT&BHLĐbit.ly/enlabsafe_tvts  

 

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TUYỂN SINH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Khoa Môi trường và Bảo hộ Lao động, Trường đại học Tôn Đức Thắng

Địa chỉ: Phòng C.005, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: (84-028) 377 55 047, Hotline:  0913 124 524

Fax: (84-028) 377 55 055

Email: khoamtbhld@tdtu.edu.vn