Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức - Sự kiện

Đại học Tôn Đức Thắng lần đầu vào top 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới
Đại học Tôn Đức Thắng lần đầu vào top 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng Academic Ranking of World Universities (ARWU).
Sinh viên thực hiện khảo sát sự hiểu biết về Chương trình 4+1

Để đánh giá tình hình thực tế về sự hiểu biết Chương trình 4+1 của sinh viên, Phòng Sau đại học yêu cầu sinh viên thực hiện khảo sát chương trình 4

Năng lượng gió - nguồn năng lượng tái tạo xanh
Năng lượng là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người và sự phát triển kinh tế xã hội. Khi mức sống của người dân càng cao, trình độ sản xuất của nền kinh tế ngày càng hiện đại thì nhu cầu về năng lượng cũng ngày càng lớn.
Cảm nghĩ về học phần nghề nghiệp 01_Lớp CLC_Ngành Khoa học Môi trường
Hành trình học tập của chúng tôi khi ở Đà Lạt rất thú vị, thầy cho leo núi hoặc đi bộ để tần mắt nhìn thấy những thực vật của Đà Lạt và cùng lúc chuẩn bị để chúng tôi đủ thể lực để leo núi Bidoup vào cuối hành trình.
Thông tin tuyển sinh sau đại học đợt tháng 12/2019
Thông tin tuyển sinh của Phòng Sau đại học - Trường đại học Tôn Đức Thắng_đợt tháng 12/2019: Vui lòng xem tại link...
Phát triển bền vững tại trường đại học Tôn Đức Thắng
Trường đại học Tôn Đức Thắng là một trong những trường tiên phong hoạt động theo mô hình tự chủ tài chính.
Xem thêm

Đào tạo đại học

Ngành Bảo hộ lao động

Ngành Bảo hộ lao động

Thông tin về ngành bảo hộ lao động

Ngành Khoa học môi trường

Ngành Khoa học môi trường

Thông tin về ngành Khoa học môi trường

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Thông tin về Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Đào tạo cao học

Ngành Bảo hộ lao động

Ngành Bảo hộ lao động

Thông tin về ngành bảo hộ lao động

Ngành Kỹ thuật môi trường

Ngành Kỹ thuật môi trường

Thông tin về Ngành Kỹ thuật môi trường

Video

Giới thiệu khoa
Hướng nghiệp 2018