Nhảy đến nội dung
x

Trang chủ

Tin tức - Sự kiện

Khoa MT&BHLĐ tổ chức Hội thảo Quốc tế lần 3 về Công nghệ và Phát kiến Môi trường (ICETI 2021)
Hội thảo quốc tế lần 3 về Công nghệ và Phát kiến Môi trường (ICETI 2021) chính thức khai mạc trực tiếp tại Trường đại học Tôn Đức Thắng và trực tuyến tại Việt Nam cùng một số quốc gia trên thế giới.
Khoa MT&BHLĐ tổ chức Hội thảo Quốc tế lần 3 về Công nghệ và Phát kiến Môi trường (ICETI 2021)
Hội thảo quốc tế lần 3 về Công nghệ và Phát kiến Môi trường (ICETI 2021) chính thức khai mạc trực tiếp tại Trường đại học Tôn Đức Thắng và trực tuyến tại Việt Nam cùng một số quốc gia trên thế giới.
Tri ân Thầy Cô nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
Chào đón Tân sinh viên khóa 25
Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động chào đón Tân sinh viên khóa 25.
Đánh giá chương trình đào tạo ngành BHLĐ theo chuẩn của AUN-QA
Kiểm định thành công chương trình đào tạo ngành Bảo hộ Lao động - Khoa MT&BHLĐ.
Hội thảo quốc tế về Công nghệ Môi trường và Những Phát kiến Lần 3 “The 3rd International Conference on Environmental Technology and Innovations – ICETI 2021"
Hội thảo quốc tế về Công nghệ Môi trường và Những Phát kiến Lần 3 “The 3rd International Conference on Environmental Technology and Innovations – ICETI 2021" được tổ chức bởi trường Đại học Tôn Đức Thắng (Việt Nam) và một số Trường Đại học trên thế giới.
Xem thêm

Đào tạo đại học

Ngành Bảo hộ lao động

Ngành Bảo hộ lao động

Thông tin về ngành bảo hộ lao động

Ngành Khoa học môi trường

Ngành Khoa học môi trường

Thông tin về ngành Khoa học môi trường

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Thông tin về Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Đào tạo cao học

Ngành Bảo hộ lao động

Ngành Bảo hộ lao động

Thông tin về ngành bảo hộ lao động

Ngành Kỹ thuật môi trường

Ngành Kỹ thuật môi trường

Thông tin về Ngành Kỹ thuật môi trường

Video

Giới thiệu khoa
Hướng nghiệp 2018