Nhảy đến nội dung
x
This is avatar of Department of Environmental Technology and Engineering

Tuyển sinh: Thạc sĩ - Ngành Kỹ thuật Môi trường

1) GIỚI THIỆU NGÀNH
 • Chương trình đào tạo được xây dựng và dựa trên sự tham khảo của một số cơ sở đã đào tạo bậc thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường trong và ngoài nước. Đặc điểm nổi bật của chương trình là có sự cân đối sao cho đáp ứng đúng các yêu cầu của doanh nghiệp, lựa chọn và vận dụng những nội dung đào tạo tiên tiến của các trường đại học nước ngoài cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay tại Việt Nam. Chương trình được thiết kế có xem xét nền tảng kiến thức bậc kỹ sư Khoa học Kỹ thuật Môi trường và Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, có tham khảo, kế thừa kinh nghiệm đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường của một số trường đại học ở Hà Lan, Thái Lan, Anh, Đài Loan...
 • Lực lượng giảng viên tham gia giảng dạy là những giảng viên có kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật và quản lý môi trường, phần lớn tốt nghiệp tiến sĩ tại các đại học nổi tiếng nước ngoài. Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật môi trường của Trường đại học Tôn Đức Thắng sẽ mang đến luồng gió mới cho người học. Tạo nguồn cảm hứng mới và cách tiếp cận mới cho học viên.
 • Thông tin đặc biệt: Học viên tốt nghiệp loại giỏi thạc sĩ ngành Kỹ thuật môi trường của Trường đại học Tôn Đức Thắng, nếu có nguyện vọng học tiếp sẽ được ưu tiên xem xét hồ sơ chuyển tiếp đào tạo trình độ tiến sĩ ở các trường đại học của cộng hòa Séc, Đài Loan...
2) KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Chương trình được chia làm 03 nhóm học phần, đào tạo trong 03 học kỳ liên tiếp cụ thể:

 • Học kỳ thứ 1: Học viên học các học phần kiến thức chung, các học phần cơ sở;
 • Học kỳ thứ 2: Học viên học các học phần chuyên ngành tự chọn và chuyên đề nghiên cứu tự chọn;
 • Học kỳ thứ 3: Học viên thực hiện luận văn thạc sĩ trong vòng 6 tháng.
3) THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Tuyển sinh 2 đợt:  Tháng 06 và tháng 12 hằng năm.

Thời gian đào tạo: 18 – 24 tháng.

Lịch học dự kiến: Các buổi tối trong tuần hoặc ngày Thứ 7 và Chủ Nhật.

4) XÉT TUYỂN
 • Đối tượng là người nước ngoài (tất cả các chuyên ngành);
 • Đối tượng có bằng tốt nghiệp đại học do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp hoặc tốt nghiệp loại giỏi các trường đại học công lập còn trong thời hạn 12 tháng;

Các đối tượng trên phải có chứng chỉ Anh văn quốc tế TOEIC 500 điểm (hoặc tương đương) trở lên còn trong thời hạn 2 năm (tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển).

5) THI TUYỂN

Áp dụng cho tất cả các đối tượng khác đã tốt nghiệp đại học;

Môn thi: 

 • Môn Cơ bảnCơ sở: thi tự luận 180-240 phút;
 • Môn Ngoại ngữ: Nghe-đọc-viết: thi trắc nghiệm và tự luận 120 phút, Nói: tối đa 10 phút.

Miễn thi môn ngoại ngữ: Tốt nghiệp đại học trở lên tại cơ sở giáo dục đại học nước ngoài được công nhận, chương trình liên kết; Top 1000 thế giới theo QS, THE; Tốt nghiệp đại học trở lên trong nước chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh; Tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh; Có chứng chỉ tương đương B1, hoặc IELTS 4.5, TOEFL iBT 45, TOEIC 500 còn thời hạn 2 năm từ ngày thi.

6) ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VỀ VĂN BẰNG
 • Tốt nghiệp đại học ngành đúng với ngành Kỹ thuật môi trường;
 • Tốt nghiệp đại học ngành gần bắt buộc phải có chứng chỉ bổ sung kiến thức, gồm các môn: Vi sinh vật nước thải (45 tiết), Phân tích môi trường (45 tiết), Quá trình công nghệ môi trường (45 tiết). Căn cứ bảng điểm tốt nghiệp đại học, xác định các môn học cần phải bổ sung kiến thức.
7) KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Mã số học phần

Tên học phần
(tiếng Việt)

Tổng TC

LT

TH, TN, TL

A. Phần kiến thức chung

15

   

 FL700000

Tiếng Anh

10

10

0

SH700000

Triết học Mác – Lênin

3

3

0

 IN700000

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

2

0

B. Phần kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành 

 

   

B.1. Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành bắt buộc

12

   

EL702010 

Quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường

2

2

0

EL702020 

Quá trình hóa lý trong kỹ thuật môi trường

2

2

0

EL702030 

Công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại nâng cao

2

2

0

EL702040 

Kỹ thuật xử lý nước cấp nâng cao

2

2

0

EL702050 

Kỹ thuật xử lý nước thải nâng cao

2

2

0

EL702060 

Kỹ thuật xử lý ô nhiễm không khí nâng cao

2

2

0

B.2. Các học phần chuyên ngành tự chọn (trong đó có ít nhất 01 chuyên đề nghiên cứu)

18

   

EL702070 

Kỹ thuật sinh thái

2

2

0

EL702080 

Phân tích số liệu môi trường

2

2

0

EL702090 

Độc học sinh thái

2

2

0

EL702100 

Mô hình hóa môi trường

2

2

0

EL702110 

Kỹ thuật quan trắc môi trường

2

2

0

EL702120 

Kỹ thuật phân tích môi trường

2

2

0

EL702130 

Kỹ thuật kiểm soát ồn và rung

2

2

0

EL702140 

Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất

2

2

0

EL702150 

Công nghệ màng trong kỹ thuật môi trường

2

2

0

EL702160 

Tái chế chất thải

2

2

0

EL702170 

Ứng dụng GIS ngành môi trường

2

2

0

EL702180 

Thực nghiệm xử lý chất thải

2

1

1

EL702190 

Thực nghiệm phân tích môi trường

2

1

1

EL702200 

Kinh tế môi trường

2

2

0

EL702210 

Đánh giá tác động môi trường – Đánh giá môi trường chiến lược

2

2

0

EL702220 

Quy hoạch môi trường

2

2

0

EL702230 

Biến đổi khí hậu: Giảm thiểu và thích ứng

2

2

0

EL702240 

Quản lý năng lượng

2

2

0

C. Luận văn thạc sĩ

15

   

 EL701000

Luận văn thạc sĩ

15

0

0

Tổng cộng

60

   

Ghi chú:

LT: lý thuyết; TH: thực hành; TN: thí nghiệm; TL: thảo luận

1 tín chỉ               = 15 tiết lý thuyết hoặc bài tập

= 30 tiết thuyết trình, thảo luận hoặc thực hành

8) CHUẨN ĐẦU RA

1

Kiến thức chung

Lý luận chính trị

 • Biết, hiểu và có thể trình bày rõ các nguyên lý, phạm trù, qui luật của phép biện chứng và vận dụng được trong phân tích hiện thực;
 • Hiểu rõ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam.

Nghiên cứu khoa học

 • Hiểu và xác định được vấn đề trọng tâm cần giải quyết trong nghiên cứu khoa học; xác định phương pháp và giải pháp để giải quyết vấn đề; biết cách triển khai và điều chỉnh giải pháp trong quá trình ứng dụng thực tiễn.

Kiến thức chuyên môn

Những hiểu biết, thông tin cao hơn về chuyên ngành

 • Kiến thức sâu và hiểu biết phương pháp luận khoa học về chuyên ngành;

2

Kỹ năng nghề nghiệp

Về chuyên môn

 • Khả năng phân tích, xử lý những vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn.

Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng tự học, tiếp tục nghiên cứu độc lập;
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết trình, viết báo cáo, trình bày và bảo vệ kết quả nghiên cứu;
 • Kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng tổ chức, quản lý và điều hành các hoạt động tại đơn vị công tác.

Kỹ năng ngoại ngữ

 

Kỹ năng tin học

 • Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến hoạt động chuyên môn.

3

Thái độ, ý thức xã hội

Thái độ và hành vi

 • Tinh thần cầu tiến, học hỏi, luôn tự nghiên cứu để tiếp tục nâng cao kỹ năng nghề nghiệp;
 • Tinh thần trung thực và trách nhiệm cao trong học thuật, nghiên cứu và làm việc hằng ngày.

Ý thức về cộng đồng, xã hội

 • Tinh thần tập thể, thái độ sẵn sàng tham gia các công tác ứng dụng kiến thức chuyên môn để phục vụ các yêu cầu của Nhà trường, cộng đồng xã hội, đoàn thể;
 • Ý thức ứng dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết những vấn đề khó khăn, rắc rối của cộng đồng xã hội;
 • Ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường và xã hội khi nghiên cứu, thiết kế các giải pháp hoặc các hệ thống truyền tin vì một mục tiêu phát triển bền vững.

4

Vị trí của người học sau tốt nghiệp

Kết quả ứng dụng kiến thức, kỹ năng, bằng cấp đã có

 • Chuyên viên thiết kế, vận hành, cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp trong nước và quốc tế;
 • Tạo lập công ty và/hoặc thương hiệu riêng;
 • Cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu liên quan.

5

Khả năng phát triển chuyên môn

Học lên trình độ cao hơn; có công trình nghiên cứu công bố

 • Tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ trong và ngoài nước;
 • Thực hiện các nghiên cứu sâu và/hoặc có công trình nghiên cứu khoa học/sản phẩm ứng dụng được công bố trên các tạp chí và hội thảo ngành.

   

   

9) CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

Học bổng 50% cho toàn khóa đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của TDTU, dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng, trúng tuyển và nhập học.

Học bổng 30% cho toàn khóa đào tạo:

Sinh viên tốt nghiệp loại khá của TDTU dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; trúng tuyển và nhập học;

Giảng viên, viên chức của TDTU trúng tuyển và nhập học.

Học bổng 25% cho toàn khóa đào tạo:

Cựu sinh viên của TDTU trúng tuyển và nhập học;

Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của các trường đại học công lập khác dự tuyển sau khi tốt nghiệp trong vòng 12 tháng; trúng tuyển và nhập học;

Giáo viên các tỉnh đang giảng dạy tại các trường phổ thông, trúng tuyển và nhập học.

Tờ rơi tuyển sinh cao học ngành Kỹ thuật Môi trường.