Nhảy đến nội dung
x
Thông báo_Khai báo y tế
Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo vv/ khai báo thông tin y tế.
Chính sách quyền riêng tư
Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động - Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo về "Chính sách quyền riêng tư".
Thông báo_Đăng ký tham gia "Kỹ năng tôi rèn - vững bước nghề HSE"
Khoa Môi trường & BHLĐ thông báo cho sinh viên đăng ký tham gia chương trình "Kỹ năng tôi rèn - vững bước nghề HSE".
Kế hoạch đăng ký học phần chuyên ngành chương trình 4+1 trong HK2 năm học 2020-2021

[Dẫn thông tin từ Website Phòng Sau đại học - Trường đại học Tôn Đức Thắng].

Đối tượng: Sinh viên TDTU từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học.

Điều kiện tham gia:

Thông báo_Sự kiện “2020 Virtual Taiwan Job Fair in Ho Chi Minh City”
Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Cựu sinh viên - Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo về sự kiện “2020 Virtual Taiwan Job Fair in Ho Chi Minh City”.
Thông báo tuyển sinh trình độ sau đại học đợt tháng 12/2020
Phòng Sau đại học – Đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh trình độ sau đại học đợt tháng 12/2020
Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021
Phòng Sau đại học - Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo Kế hoạch đăng ký học phần chương trình 4+1 đợt 2 (đợt bổ sung) trong năm học 2020-2021.
Thông báo_Tuyển sinh Sau đại học
Phòng Đại học Trường đại học Tôn Đức Thắng, thông báo tuyển sinh sau đại học: Thạc sĩ và Tiến sĩ như sau.
Thông báo_Đăng tham dự thảo luận online của Viện Đô thị thông minh và quản lý
Đăng ký tham dự online 2 chủ đề thảo luận của Viện Đô thị thông minh và quản lý.
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 (Đợt 2 - Tháng 12/2020)
Phòng Sau đại học - Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2020 (Đợt 2 - Tháng 12/2020).
Subscribe to Thông báo chung