Nhảy đến nội dung
x
Lịch bảo vệ Luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật môi trường

Khoa MT&BHLĐ kính gửi thông tin lịch bảo vệ Luận văn thạc sĩ, thông tin cụ thể như sau:

Vào lúc 15h00 ngày 31/10/2023 tại phòng B106, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật môi trường (8520320).

 

MSHV

Họ và tên học viên

Thông báo Thủ tục nhập học 2023
Hướng dẫn các bước thực hiện Quy trình nhập học 2023.
Danh sách học viên đủ điều kiện bảo vệ luận văn Thạc sĩ
Danh sách học viên đủ điều kiện bảo vệ luận văn Thạc sĩ
Hội đồng luận văn thạc sĩ Kỹ Thuật Môi Trường
Thông tin hội đồng luận văn thạc sĩ Kỹ Thuật Môi Trường
[Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp]_ngày 11/7/2022
[Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp]_ngày 11/7/2022 cho các anh chị cựu sinh viên
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 21/01/2022)

Vào lúc 7h30 ngày 21/01/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)

Thông báo_Chương trình Thạc sĩ tại Đài Loan
Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động - TDTU chuyển thông báo về một số Chương trình Thạc sĩ tại Đài Loan.
ICETI2021 conference schedule
The 3rd International Conference on Environmental Technology and Innovations
Subscribe to Thông báo chung