Nhảy đến nội dung
x
Thông báo_Chương trình Thạc sĩ tại Đài Loan
Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động - TDTU chuyển thông báo về một số Chương trình Thạc sĩ tại Đài Loan.
ICETI2021 conference schedule
The 3rd International Conference on Environmental Technology and Innovations (ICETI 2021) is an international platform for scholars, researchers and industry representatives to discuss interdisciplinary research and practices in the fields of Environmental Science and Technology, Occupational Health and Safety, Clean Energy and Biofuel.
Thông báo v/v gia hạn thời gian đào tạo
Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động thông báo v/v gia hạn thời gian đào tạo
Ngày hội giáo dục đại học Đài Loan 2021
Thông tin về "Ngày hội giáo dục đại học Đài Loan 2021".
APEC online 2021 YES Challenge Invitation
To whom it may interest, we sincerely invite you to attend the online APEC 2021 YES Challenge (Theme: Green Synergy Solutions for Green Energy).
Ngày hội thông tin du học Ý “Study in Italy” và 03 suất học bổng khóa học Ngôn ngữ Ý
Ngày hội thông tin du học ý - "Study in Italy " đã quay trở lại vào 14.30-18.30 các ngày 15,16,17 tháng 10.
Thông báo_Tuyển sinh chương trình STEM EXPRESS
STEMi Vietnam đang mở đơn tuyển cộng tác viên cho dự án STEM Express, dự án được tài trợ bởi Chính phủ Hoa Kỳ với mục tiêu lan tỏa giáo dục STEM và định hướng nghề nghiệp trong khối ngành STEM.
Khảo sát về chương trình 4+1
Phòng Sau đại học đang triển khai thực hiện khảo sát về chương trình 4+1.
Thông báo v/v gia hạn thời gian nộp chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra cho học viên cao học
Ban Giám hiệu đã phê duyệt việc gia hạn thời gian nộp chứng chỉ ngoại ngữ đầu ra theo Tờ trình số 26/TTr-P.SĐH.
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2021, đợt tuyển sinh tháng 06/2021
Phòng Sau đại học - Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học năm 2021, đợt tuyển sinh tháng 06/2021.
Subscribe to Thông báo chung