Nhảy đến nội dung
x
Hội đồng luận văn thạc sĩ Kỹ Thuật Môi Trường
Thông tin hội đồng luận văn thạc sĩ Kỹ Thuật Môi Trường
[Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp]_ngày 11/7/2022
[Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp]_ngày 11/7/2022 cho các anh chị cựu sinh viên
Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Bảo hộ lao động (ngày 21/01/2022)

Vào lúc 7h30 ngày 21/01/2022, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ trực tuyến chuyên ngành Bảo hộ lao động (8900103)

Thông báo_Chương trình Thạc sĩ tại Đài Loan
Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động - TDTU chuyển thông báo về một số Chương trình Thạc sĩ tại Đài Loan.
ICETI2021 conference schedule
The 3rd International Conference on Environmental Technology and Innovations (ICETI 2021) is an international platform for scholars, researchers and industry representatives to discuss interdisciplinary research and practices in the fields of Environmental Science and Technology, Occupational Health and Safety, Clean Energy and Biofuel.
Thông báo v/v gia hạn thời gian đào tạo
Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động thông báo v/v gia hạn thời gian đào tạo
Ngày hội giáo dục đại học Đài Loan 2021
Thông tin về "Ngày hội giáo dục đại học Đài Loan 2021".
APEC online 2021 YES Challenge Invitation
To whom it may interest, we sincerely invite you to attend the online APEC 2021 YES Challenge (Theme: Green Synergy Solutions for Green Energy).
Ngày hội thông tin du học Ý “Study in Italy” và 03 suất học bổng khóa học Ngôn ngữ Ý
Ngày hội thông tin du học ý - "Study in Italy " đã quay trở lại vào 14.30-18.30 các ngày 15,16,17 tháng 10.
Thông báo_Tuyển sinh chương trình STEM EXPRESS
STEMi Vietnam đang mở đơn tuyển cộng tác viên cho dự án STEM Express, dự án được tài trợ bởi Chính phủ Hoa Kỳ với mục tiêu lan tỏa giáo dục STEM và định hướng nghề nghiệp trong khối ngành STEM.
Subscribe to Thông báo chung