Nhảy đến nội dung
x
Thông báo thi thử và ôn thi tiếng Anh

Khoa thông báo các bạn sinh viên thông tin từ trung tâm CLC về việc tổ chức thi thử và ôn thi tiếng Anh cho sinh viên.

Chi tiết xem file đính kèm: Thông báo KG lớp ôn luyện tiếng Anh

                                             Lịch thi thử tiếng Anh

Về việc mở các học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 3 (trong học kỳ hè)

Chào các bạn sinh viên!

Hiện tại, phòng Sau đại học đang mở 02 học phần (Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học) cho sinh viên có nguyện vọng học chương trình 4+1 trong học kỳ hè năm học 2018-2019.

Khoa truyền thông đến các bạn sinh viên của Khoa có nguyện vọng chương trình 4+1.

[Chính thức] lịch thi vét đợt tháng 03/2019

Khoa thông báo các bạn sinh viên lịch thi vét đợt tháng 03/2019, môn không còn mở, môn dành cho sinh viên được cứu xét gia hạn.

Ghi chú: 

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi ít nhất 15 phút

- Sinh viên phải mang theo CMND hoặc thẻ sinh viên để vào phòng thi

Sinh viên xem chi tiết lịch thi tổng quát tại đây

Thông báo đóng tiền học phí lớp vét HK2/2018-2019

Chào các bạn Sinh viên!

Khoa MTBHLĐ thông báo các bạn có tên trong danh sách đóng tiền lớp vét HK2/18-19  (File đính kèm) 

Thời gian đóng 21/2 -22/2/2019

Địa điểm: Phòng Tài chính A003

Đề nghị: SV đóng đúng thời gian qui định.

Lưu ý: Thời gian nhận đề cương và học (hoặc ôn tập) Khoa sẽ thông báo sau trên cổng thông tin sv và trang web khoa. Đề nghị: SV theo dõi thường xuyên.

Trân trọng!

Bảo vệ luận văn thạc sỹ ngành Bảo hộ lao động

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ ngành Bảo hộ lao động

Thời gian: Thứ Sáu 22/02/2019 từ 7h30 đến 17h30

Địa điểm: Phòng họp C

 

Danh sách các học viên cao học:

1. Hồ Đắc Cẩm Bình - Xây dựng quy trình thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp. Nghiên cứu điển hình tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

2. Nguyễn Trần Huy - Xây dựng văn hóa an toàn trong sản xuất. Nghiên cứu điển hình tại Công ty TNHH S.C JOHNSON & SON

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 2 HK2/2018-2019

Phòng Sau đại học có kế hoạch tổ chức 02 học phần Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học đợt 2 HK2/2018-2019.

Thời gian đăng ký 15/01/2019-10/02/2019.

Thông tin chi tiết: http://grad.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019/thong-bao-ve-viec-mo-hoc-phan-boi-duong-sau-dai-hoc-dot-2-hk22018-2019-cho-sinh-vien

[THÔNG BÁO] Về việc cho sinh viên miễn học-bảo lưu kết quả điểm, miễn học các học phần Anh văn và cơ sở tin học

Thông báo về việc cho sinh viên miễn học, bảo lưu kết quả điểm: file đính kèm

Thông báo về việc cho sinh viên miễn học các học phần tiếng Anh: file đính kèm

Thống báo về việc công nhận điểm miễn các học phần cơ sở tin học: file đính kèm

V/v đăng kí dành cho SV tham gia chương trình ngắn hạn về Quy trình công nghiệp trong xây dựng năm 2018

Về việc tham gia chương trình ngắn hạn về Quy trình công nghiệp trong xây dựng năm 2018:

Đối với sinh viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động: công nhận điểm một trong các môn sau:

Subscribe to Thông báo