Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 5 năm học 2019-2020
Thông báo của Phòng Sau đại học - Trường đại học Tôn Đức Thắng về việc mở học phần trong chương trình 4+1đợt 5 năm học 2019-2020
Thông báo_Chương trình 4 + 1_Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động
Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động - Trường đại học Tôn Đức Thắng, thông báo thông tin về Chương trình 4 + 1.
Enlabsafe_Cuộc thi tìm hiểu qui chế công tác sinh viên
Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động - Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức cuộc thi tìm hiểu qui chế công tác sinh viên.
International Conference on Environmental Technology and Innovations (ICETI 2020)
The 3rd International Conference on Environmental Technology and Innovations (ICETI 2020) is an international platform for scholars, researchers, and industry representatives...
Cuộc thi_Apec 2020
Trung tâm nghiên cứu APEC về công nghệ sinh học tiên tiến (APEC-ACABT) mời các bạn trẻ trên khắp thế giới tham gia cuộc thi APEC 2020 YES Challenge on Green...
International Conference on Biohydrogen and Bioprocesses
Hội nghị chuyên đề ABBS được tổ chức bởi Hiệp Hội Châu Á BioHyLinks (ABHL) hàng năm trên khắp châu Á kể từ năm 2006...
Thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học, đợt tuyển sinh tháng 06/2020

[Dẫn thông báo từ Phòng Sau đại học - Trường đại học Tôn Đức Thắng]

Phòng Sau đại học thông báo về việc điều chỉnh thời gian tuyển sinh sau đại học, đợt tuyển sinh tháng 06/2020 như sau:

STT

Nội dung

Thời gian ban đầu

Thời gian điều chỉnh

1

Thời gian kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Chương trình Phát triển Tài năng trẻ INSEE năm 2020 - Công ty INSEE Vietnam
Chương trình thường niên được tổ chức từ năm 2002, INSEE tự hào đã mang lại hàng trăm sinh viên mới tốt nghiệp cơ hội trở thành nhân sự có chuyên môn cao, đảm nhiệm những vai trò chủ chốt và là đội ngũ kế thừa những vị trí lãnh đạo trong tương lai tại Công ty.
Thông báo về cuộc thi "Go Green Go" - Khoa MT&BHLĐ
Cuộc thi GO Green Go là cuộc thi tìm hiểu về "môi trường".
Tuyển thành viên_Nhóm truyền thông Khoa MT&BHLĐ
Khoa MT&BHLĐ thông báo tuyển thành viên tham gia Nhóm truyền thông Khoa MT&BHLĐ, trách nhiệm và quyền lợi của thành viên tham gia Nhóm truyền thông như sau.
Subscribe to Thông báo