Nhảy đến nội dung
x
Chương trình trại hè "Sustainable Agriculture Camp 2018"

Với nhịp sống hiện đại thay đổi không ngừng, nếu bạn không thay đổi, bạn sẽ chỉ là kẻ thất bại. Để bắt kịp được những xu thế mới của thời đại, bạn bắt buộc phải thay đổi ngay từ chính bản thân bạn. Vậy, thay đổi như thế nào?

Hãy tham gia Sustainable Agriculture Camp 2018 ngay hôm nay.

✦ Sustainable Agriculture Camp 2018 có gì đặc biệt?
Đây là chương trình trại hè nhằm nâng cao nhận thức cá nhân dựa trên 3 nền tảng: 
- Kiến thức 
- Kỹ năng 
- Thực hành.

Subscribe to Sustainable Agriculture Camp