Nhảy đến nội dung
x

Tuyển sinh thạc sĩ 4 + 1

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
 • Chương trình 4+1 cho phép sinh viên khoa được đăng ký học và tích lũy một số học phần của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của 2 ngành Bảo hộ lao độngKỹ thuật môi trường, đồng thời giúp sinh viên nâng cao chuyên môn và rút ngắn thời gian học tập so với tổng thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ.
 • Đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho xã hội.
 • Sinh viên được bảo lưu kết quả học tập 05 năm đối với các học phần trình độ thạc sĩ đã hoàn thành theo qui định. Do đó, sinh viên 4+1 sau khi tốt nghiệp đại học có nhiều lựa chọn như tiếp tục học tiếp 1 năm nữa để hoàn thành chương trình thạc sĩ hoặc có thể đi làm lấy kinh nghiệm rồi quay về trường học tiếp vẫn được bảo lưu điểm.
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Sinh viên đang học tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, cụ thể:

Sinh viên từ năm 3 tích lũy tối thiểu 70 tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ đại học, gồm:
 • Sinh viên các ngành thuộc Khoa môi trường và bảo hộ lao động.
 • Sinh viên năm cuối các Khoa có chuyên ngành đào tạo là ngành gần, theo đề án đào tạo của Khoa môi trường và bảo hộ lao động.
Ưu tiên xét duyệt hồ sơ sinh viên có điểm trung bình tích lũy trên 7.0 tính tại thời điểm tham gia chương trình được học tối đa 50% số tín chỉ (30 tín chỉ) của chương trình thạc sĩ, trung bình tích lũy dưới 7.0 được học tối đa 40% số tín chỉ (24 tín chỉ) của chương trình thạc sĩ.
LỢI ÍCH KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH
 • Đối với sinh viên năm 3 chuyên ngành, tổng thời gian đào tạo cho cả chương trình đại học và thạc sĩ tối đa là 5 năm. Tổng thời lượng đào tạo cho bậc Thạc sĩ không quá 18 tháng.
 • Được chuyển đổi điểm môn học bậc thạc sĩ cho chương trình bậc đào tạo đại học. Danh mục tham khảo tại: https://enlabsafe.tdtu.edu.vn/tuyen-sinh-thac-si-4-1
 • Được hưởng chính sách học bổng sau đại học của Nhà trường theo kết quả học tập tại thời điểm đăng ký. Thông tin chi tiết theo đường link: https://grad.tdtu.edu.vn/hoc-phi-hoc-bong/hoc-bong-sau-dai-hoc
 • Được giảm 25% học phí khi đăng ký 02 học phần chung - Triết học Mac-Lenin (3 tín chỉ) và Phương pháp nghiên cứu khoa học (2 tín chỉ).
 • Được giảm 25-50% (tùy học lực loại trung bình/khá/giỏi tính tại thời điểm đăng ký).
VĂN BẰNG ĐẠT ĐƯỢC KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Sinh viên khi hoàn tất chương trình 4+1 sẽ nhận được cả 02 bằng cấp thuộc bậc đào tạo Đại học và Thạc sĩ tùy vào ngành học như sau:

Bậc Đại học:
 • Kỹ sư Bảo hộ lao động
 • Kỹ sư Công nghệ và kỹ thuật môi trường
 • Kỹ sư Khoa học môi trường
Bậc Thạc sĩ:
 • Thac sĩ Bảo hộ lao động
 • Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường

Văn bằng được cấp theo đúng chuyên ngành sinh viên theo học, là bằng cấp chính quy được Bộ Giáo dục và đào tạo công nhận.

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH 4+1
 • Đối với sinh viên Khoa MT-BHLĐ: Đăng ký ghi danh trên hệ thống cổng thông tin sinh viên.
 • Đối với sinh viên TDTU: Tư vấn về điều kiện tham gia tại Khoa MT-BHLĐ, viết đơn đề nghị tham gia chương trình đào tạo 4+1 và có ý kiến phê duyệt của Khoa MT-BHLĐ và nộp tại phòng Sau đại học (B002).
 • Thời điểm đăng ký: Vào đầu mỗi học kỳ, sinh viên tham khảo thông tin đăng ký theo địa chỉ: https://grad.tdtu.edu.vn/index.php/dao-tao/thoi-khoa-bieu hoặc theo dõi thông báo thời gian đăng ký trên website Khoa.
ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN

Điều kiện đăng ký học phần chung (Triết học Mac – Lênin và Phương pháp nghiên cứu khoa học): Tất cả sinh viên đã đăng ký ghi danh tham gia chương trình 4+1; Điều kiện đăng ký học phần chuyên ngành:

 • Sinh viên TDTU tích lũy tối thiểu 100 tín chỉ trong chương trình đào tạo bậc đại học;
 • Sinh viên tự nguyện đăng ký học phần bồi dưỡng sau đại học, được Khoa chuyên môn tư vấn và đồng ý;
 • Sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 12 tín chỉ học phần chuyên ngành.
Cách thức đăng ký: Nộp đơn đăng ký học bồi dưỡng sau đại học và bảng điểm tích lũy bậc đại học tại Phòng Sau đại học (A305)
THỜI KHÓA BIỂU
HỌC BỔNG, HỌC PHÍ

Học bổng:

Học bổng 50% cho từng học phần:

 • Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 8.0 (thang điểm 10) trở lên đăng ký các học phần chuyên ngành;

Học bổng 30% cho từng học phần:

 • Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ 7.0 đến nhỏ hơn 8.0 (thang điểm 10) đăng ký các học phần chuyên ngành;

Học bổng 25% cho từng học phần:

 • Sinh viên đăng ký các học phần chung (Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học).
 • Sinh viên không thuộc đối tượng được hưởng chính sách học bổng 50% và 30% đăng ký các học phần chuyên ngành.

* Giá trị học bổng được tính tại thời điểm đăng ký học phần và được chi trả cuối mỗi học kỳ với điều kiện sinh viên không nợ học phí.

* Học bổng được chi trả vào cuối khóa học.

Học phí:
 • Học phần chung (chưa áp dụng chính sách học bổng): 460.000 VNĐ/tín chỉ.
 • Học phần chuyên ngành: 1.045.000 VNĐ/tín chỉ
 • Học phí toàn khóa tại TP. Hồ Chí Minh: Ngành Kỹ thuật Môi trường & Bảo hộ Lao động là 47,450,000 vnđ.
CÔNG NHẬN MÔN HỌC ĐẠI HỌC VÀ HỌC PHẦN SAU ĐẠI HỌC
Nội dung Công nhận môn học bậc đại học Công nhận học phần bậc cao học
Quyền lợi

Sinh viên được công nhận điểm những môn học ở bậc đại học (nằm trong danh mục tương đương) khi hoàn thành các học phần ở chương trình bồi dưỡng sau đại học.

Được xem xét công nhận kết quả các học phần đã hoàn thành đạt yêu cầu vào chương trình đào tạo sau đại học ngay khi người học được công nhận là học viên.
Hồ sơ
 • Đơn xin công nhận điểm môn học;
 • Bảng điểm sau đại học (do Phòng Sau đại học cấp).
 • Đơn xin công nhận điểm môn học;
 • Bảng điểm sau đại học (do Phòng Sau đại học cấp).
Nơi nhận hồ sơ Phòng Đại học Phòng Sau đại học
Thời hạn công nhận 05 năm kể từ ngày thi kết thúc học phần
DANH MỤC CÁC MÔN HỌC TƯƠNG ĐƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH 4+1

Stt

Học phần trong chương trình bồ dưỡng sau đại học

Tên môn học trong chương trình đào tạo đại học được xét công nhận

Mã MH

Tên học phần

Số TC

Mã MH

Tên học phần

Số TC

1

EL702220

Quy hoạch môi trường

2

902072

Thiết kế và quy hoạch môi trường

2

2

EL702090

Độc họa sinh thái

2

902069

Độc học môi trường

2

3

EL702270

Quản lý mạng lưới cấp thoát nước

2

901095

Quản lý mạng lưới cấp thoát nước

2

4

EL702110

Kỹ thuật quan trắc môi trường

2

902066

Quan trắc môi trường

2

5

EL702070

Kỹ thuật sinh thái

2

902061

Sinh thái học ứng dụng

2

6

EL702200

Kiểm soát nước thải doanh nghiệp

2

 

901031

 

Xử lý nước thải

 

3

7

EL701290

Chuyên đề xử lý nước thải nâng cao

2

8

EL701190

Kiểm soát chất thải rắn doanh nghiệp

2

 

902041

 

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

 

3

9

EL701300

Chuyên đề kiềm soát chất thải rắn nâng cao

2

10

EL701050

Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

2

903063

Quản lý rui ro

2

11

EL701140

Độc chất công nghiệp

2

903056

Vệ sinh lao động và độc chất 2

2

12

EL701250

Chuyên đề nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá HSE tại doanh nghiệp

2

903066

Đồ án nghiên cứu công nghiệp trong khoa học OHS

2

BIỂU MẪU LIÊN QUAN

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TUYỂN SINH VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Khoa Môi trường và Bảo hộ Lao động, Trường đại học Tôn Đức Thắng

Địa chỉ: Phòng C.005, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 37 755 047 - Hotline: 0903 757 326 (Cô Hương), 0913 124 542 (cô Linh)

Fax: (84-028) 377 55 055

Email: khoamtbhld@tdtu.edu.vn

 

Phòng sau đại học, Trường đại học Tôn Đức Thắng 

Địa chỉ: B002, Tòa nhà B, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Lịch tiếp học viên từ thứ hai đến thứ bảy: Sáng từ 7h30 – 11h30, chiều 13h00 – 17h00.

Điện thoại: (028) 37755 059 – 0944 314 466 (hotline)

Email: gradstudies@tdtu.edu.vn. Website: http://grad.tdtu.edu.vn