Nhảy đến nội dung
x
Ngành khoa học môi trường, chương trình chất lượng cao
TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1.1 Giới thiệu chương trình

Chương trình đào tạo của ngành Khoa học môi trường Chất Lượng Cao được biên soạn theo khung đào tạo của University of Florida, USA, thuộc TOP 100 các trường đại học trên thế giới.

Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, chương trình tiêu chuẩn
1. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

1.1 Giới thiệu ngành

TDTU là trường duy nhất ở khu vực phía Nam đào tạo ngành Cấp thoát nước và Môi trường nước với hệ thống kiến thức về xử lý nước thiên nhiên và nguồn nước ô nhiễm; thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong và bên ngoài công trình. Ngoài các đợt tham quan học tập thực tế tại doanh nghiệp; sinh viên còn được tham gia các đề tài, dự án thực tế để nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành chuyên môn,

Ngành Bảo hộ lao động, chương trình tiêu chuẩn
1. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH
1.1 Giới thiệu ngành

Là ngành học được trường Đại học Tôn Đức Thắng sáng lập và đào tạo đầu tiên tại Việt Nam.

Ngành Khoa học môi trường, chương trình tiêu chuẩn
1. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH

  1.1 Giới thiệu ngành

Subscribe to Danh mục ngành