Nhảy đến nội dung
x
Thông báo về học bổng Hiệp định U-crai-na, Trung Quốc, Bê-la-rút năm 2019

Thông tin học bổng của Chính phủ các nước U-crai-na, Trung Quốc và Bê-la-rút với một số thông tin chi tiết như sau:

Top 20 cơ sở nghiên cứu khoa học hàng đầu Asean. Chúc mừng TDTU

Xếp thứ 2 Việt Nam về nghiên cứu khoa học (sau viện hàn lâm khoa học Việt Nam).
Top 20 cơ sở nghiên cứu khoa học hàng đầu Asean
Chúc mừng TDTU   

Link đính kèm: http://www.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019-02/mot-truong-dai-hoc-viet-nam-lot-top-25-khu-vuc-asean?fbclid=IwAR0Ap6UlNb4t06tdyFdUfmxInZLqQ6ZYfZwjEsaGl4_saIN1kbOCq-YP-MY

HSE CAREER PATH SHARING

Presenter: Mai Thien Phuoc

Time: Jan 12th, 2019

Thông tin chi tiết về buổi chia sẻ: /sites/enlabsafe/files/enlabsafe/thong-bao/HSE%20CAREER%20PATH%20SHARING_TDT%20UNIVERSITY_JAN%202019.pdf

 

chia%20se%202.png

 

Đại học Tôn Đức Thắng - Phát triển bền vững và Thân thiện môi trường là định hướng xuyên suốt, lâu dài
Được sự phối hợp tổ chức của BGH trường đại học Tôn Đức Thắng, BTC Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh vừa tổ chức thành công chương trình nghệ thuật tọa đàm “Ngọn lửa biển đảo trong lòng sinh viên”...
Ngày hội việc làm 2018

Ngày hội việc làm 2018

7:30
TDTU; Số 19 Nguyễn Hữu
Subscribe to Tin tức - Sự kiện