Nhảy đến nội dung
x
THÔNG BÁO_HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH U-CRAI-NA, TRUNG QUỐC, BÊ-LA-RÚT NĂM 2019

Thông tin học bổng của Chính phủ các nước U-crai-na, Trung Quốc và Bê-la-rút với một số thông tin chi tiết như sau:

TDTU_TOP 20 CƠ SỞ NGHIÊN CỨU HÀNG ĐẦU ASEAN

Trường đại học Tôn Đức Thắng xếp thứ 2 Việt Nam về nghiên cứu khoa học (sau viện hàn lâm khoa học Việt Nam).
Top 20 cơ sở nghiên cứu khoa học hàng đầu Asean.
   

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại link đính kèm: http://www.tdtu.edu.vn/tin-tuc/2019-02/mot-truong-dai-hoc-viet-nam-lot-top-25-khu-vuc-asean?fbclid=IwAR0Ap6UlNb4t06tdyFdUfmxInZLqQ6ZYfZwjEsaGl4_saIN1kbOCq-YP-MY

ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG LÀ ĐỊNH HƯỚNG XUYÊN SUỐT, LÂU DÀI
Được sự phối hợp tổ chức của BGH trường đại học Tôn Đức Thắng, BTC Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh vừa tổ chức thành công chương trình nghệ thuật tọa đàm “Ngọn lửa biển đảo trong lòng sinh viên”...
Ngày hội việc làm 2018

Ngày hội việc làm 2018

7:30
TDTU; Số 19 Nguyễn Hữu
Subscribe to Tin tức - Sự kiện