Nhảy đến nội dung
x
Tuyển dụng_"Quản trị viên tập sự" của Heineken Việt Nam
Thực hiện chương trình, nội dung hợp tác toàn diện giữa Nhà trường và Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam
Tuyển dụng_Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Sài Gòn

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Phát triển Sài Gòn cần tuyển dụng Kỹ sư cấp thoát nước làm thiết kế.
Mô tả công việc:
- Thiết kế các công trình cấp, thoát nước ngoài nhà.
- Triển khai thiết kế theo sự phân công của cấp trên.
- Lập quy hoạch, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công hệ thống cấp thoát nước Hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị và công trình dân dụng, công nghiệp
- Bóc tách vật tư và đề xuất vật tư thi công.
- Đưa ra các giải pháp thi công.

Tuyển dụng_Công ty Bạch Kim Toàn Cầu
Tuyển dụng sinh viên ngành kỹ thuật của Trường đại học Tôn Đức Thắng.
Tuyển dụng_Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản
Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản đang cần tuyển dụng một số vị trí như sau:
Tuyển dụng_Công ty POWER CONSULTANT INVESTMENT AND CONSTRUCTION JSC No.5

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây lắp điện số 5 (PCC5) tuyển dụng nhân viên ngành Môi trường và ngành Bảo hộ Lao động.

Thông tin tuyển dụng chi tiết, vui lòng xem tại đây.

Tuyển dụng_Trung tâm nghiên cứu và đào tạo quốc tế Việt Đức
Tuyển dụng_Trung tâm nghiên cứu và đào tạo quốc tế Việt Đức
Tuyển dụng_Công ty TNHH TM DV XÂY DỰNG TRẦN VIỆT
Công ty TNHH TM DV XÂY DỰNG TRẦN VIỆT đang cần tuyển 01 vị trí  Kỹ sư an toàn lao động.
Tuyển dụng_Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ
Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích huyện Cần Giờ đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí.
Tuyển dụng_Công ty Solar Vietnam tuyển dụng Intership
Công ty Solar Vietnam cần tuyển dụng Intership, điều kiện như sau:
Tuyển dụng_Công ty AUREOLE CSD INC

Công ty AUREOLE CSD INC thông báo tuyển dụng "Nhân viên triển khai bản vẽ".

Subscribe to Tuyển dụng