Nhảy đến nội dung
x
Hoạt động CLB Tiếng Anh tháng 5 của sinh viên Khoa MT&BHLĐ
“Language is the road map of a culture. It tells you where its people come from and where they are going.”
Câu lạc bộ tiếng Anh - EEC

Thông tin chi tiết giới thiệu về câu lạc bộ Tiếng Anh và nội dung hoạt động của CLB EEC xem chi tiết tại đây.

Subscribe to CLB Tiếng Anh