Nhảy đến nội dung
x
Lễ ký kết hợp tác với Công ty SGS Việt Nam TNHH
Ngày 09/01/2024, Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động - Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã thực hiện tổ chức buổi ký kết hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Công ty SGS Việt Nam TNHH với mục tiêu cùng nhau phối hợp hợp tác thường xuyên và bền vững.
Subscribe to Ký kết