Nhảy đến nội dung
x

Lễ ký kết hợp tác với Công ty SGS Việt Nam TNHH

Ngày 09/01/2024, Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động - Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã thực hiện tổ chức buổi ký kết hợp tác toàn diện giữa Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Công ty SGS Việt Nam TNHH với mục tiêu cùng nhau phối hợp hợp tác thường xuyên và bền vững trên cơ sở triển khai chương trình tham quan/thực tập/tập sự nghề nghiệp, tuyển dụng, chương trình hướng nghiệp - phát triển kỹ năng, hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, các chương trình hội thảo, tài trợ học bổng cho sinh viên và các lĩnh vực khác cả hai bên cùng quan tâm.

Công ty SGS Việt Nam TNHH là thành viên của Tập đoàn SGS, được thành lập năm 1989 và từ tháng 9/1997 Công ty SGS Việt Nam TNHH trở thành công ty giám định độc lập quốc tế đầu tiên được cấp giấy phép thành lập với 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Hiện nay công ty có hơn 600 chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm và hơn 1.600 nhân viên làm việc tại 10 văn phòng và phòng thí nghiệm trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Đại diện Công ty SGS Việt Nam TNHH:

  • Ông Trần Siêu Cường - Trưởng bộ phận Operational Integrity.
  • Ông Phạm Duy Quyết - Trưởng bộ phận HSE.
  • Bà Lê Thị Phương Thảo - Điều phối viên của Operational Integrity.

 

Đại diện Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU):

  • Ông Tăng Khắc Quý, Giám đốc Trung tâm hợp tác doanh nghiệp và cựu sinh viên.
  • TS. Hồ Ngô Anh Đào, Trưởng Khoa, Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động.
  • TS. Trần Minh Tùng, Trưởng khoa, Khoa Kỹ thuật công trình.
  • TS. Phạm Văn Huy, Trưởng khoa, Khoa Công nghệ thông tin.
  • TS. Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng khoa, Khoa khoa học ứng dụng.
  • TS. Huỳnh Văn Vạn, Phó trưởng khoa, Khoa Điện - Điện tử.

Cùng với sự tham gia của Giảng viên và sinh viên Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi ký kết:

Hình 1: Ông Trần Siêu Cường - Trưởng bộ phận Operational Integrity giới thiệu về Công ty

Hình 2: Toàn cảnh buổi lễ ký kết

Hình 3: Đại diện 2 bên ký kết hợp tác

Hình 4: Đại diện 2 bên tặng quà lưu niệm