Nhảy đến nội dung
x
Lãnh đạo Khoa MT&BHLĐ làm việc với các trường ĐH và viện nghiên cứu tại Đài Loan
Từ ngày 14/11 đến ngày 17/11 Lãnh đạo và giảng viên Khoa đã có các buổi làm việc, trao đổi hợp tác và ký kết hợp tác với các trường ĐH, Viện Nghiên cứu tại Đài Loan
Thực hiện tốt an toàn và vệ sinh lao động giúp sinh lợi cho doanh nghiệp
Thực hiện tốt an toàn và vệ sinh lao động giúp sinh lợi cho doanh nghiệp
Nhân lực ngành bảo hộ lao động đang thiếu nhưng đại học khó tuyển sinh
Nhân lực ngành bảo hộ lao động đang thiếu nhưng đại học khó tuyển sinh
Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động tổ chức Hội thảo nghiên cứu ứng dụng lần 2, năm 2022 – 2023
Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động tổ chức Hội thảo nghiên cứu ứng dụng lần 2, năm 2022 – 2023
Sinh viên ngành Khoa học Môi trường tham quan thực tế tại Khu liên hợp xử lý chất thải – Chi nhánh xử lý chất thải, Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase)
Sinh viên ngành Khoa học Môi trường tham quan thực tế tại Khu liên hợp xử lý chất thải – Chi nhánh xử lý chất thải, Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase)