Nhảy đến nội dung
x

Đào tạo sau đại học

Nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực có trình độ  cao học ngành kỹ thuật môi trường và bảo hộ lao động.

Từ năm 2015 khoa đã mở chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 02 ngành:

Thông tin tuyển sinh chi tiết được liên tục cập nhật tại đây.