Nhảy đến nội dung
x

Kiểm định chương trình đào tạo theo chuẩn AUN - QA

Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động (MT&BHLĐ) đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng nhằm không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu cũng như đạt những chuẩn mực kiểm định quốc tế và khu vực.

Kế hoạch kiểm định AUN-QA cho các ngành của Khoa MT&BHLĐ:

Chương trình đào tạo

Mã ngành

Bậc  đào tạo

Tổ chức kiểm định

Năm đánh giá ngoài

Ghi chú

Khoa học môi trường

7440201

Đại học

AUN-QA

2019

Đã kiểm định

Bảo hộ lao động

7850201

Đại học

AUN-QA

2021

Đã kiểm định

Công nghệ kỹ thuật

môi trường

7510406

Đại học

AUN-QA

2022

Đã kiểm định 

Kỹ thuật môi trường

8520320

Thạc sỹ

AUN-QA

2023

Chưa kiểm định

Bảo hộ lao động

8900103

Thạc sỹ

AUN-QA

2025

Chưa kiểm định

Tháng 06 năm 2019, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã đánh giá thành công và được cấp chứng nhận theo chuẩn AUN-QA cho 04 chương trình đào tạo, trong đó có ngành Khoa học môi trường thuộc khoa MT&BHLĐ. Với việc kiểm định thành công theo chuẩn AUN-QA Khoa có cơ hội rà soát và chuẩn hóa các hoạt động theo Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA, từ chuẩn đầu ra; khung chương trình; rà soát lại năng lực và số lượng của đội ngũ giảng viên và sinh viên, các hoạt động gắn kết học tập và nghiên cứu, đẩy mạng chất lượng của đội ngũ hỗ trợ và cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng phục vụ người học và đảm bảo chất lượng đầu ra. AUN-QA là tổ chức bảo đảm chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN. Sinh viên học các chương trình được AUN-QA đánh giá và công nhận sẽ dễ dàng thực hiện trao đổi sinh viên (student exchange) hoặc chuyển đổi tín chỉ với các trường đại học trong khu vực. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp từ những chương trình này sẽ có nhiều thuận lợi trong việc tìm kiếm việc làm trong thị trường khu vực và quốc tế.

" "

Hình 1_Chứng nhận AUN của ngành Khoa học Môi trường

Trong năm học 2019-2020, Ngành Bảo hộ lao động thuộc Khoa MT&BHLĐ đã hoàn tất viết báo cáo tự đánh giá (SAR) theo chuẩn AUN-QA và dự kiến kiểm định vào tháng 09/2021. Đây là ngành học, với 100% sinh viên ra Trường có việc làm ngay năm đầu tiên,  được giảng dạy lần đầu tiên vào năm 1998. Sinh viên của ngành Bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ các kiến thức chuyên ngành về an toàn cơ khí; an toàn điện; an toan hóa chất; phòng chống cháy nổ, vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp; tâm lý lao động;  ergonomi; tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về an toàn vệ sinh lao động; hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động… Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc tại bộ phận sức khỏe, an toàn và môi trường; đánh giá rủi ro lao động; giám sát và cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên; thiết lập, thực hiện và cải tiến hệ thống quản lý an toàn và vệ sinh lao động dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Ngành Bảo hộ Lao động đã hoàn tất việc kiểm định và nhận được chứng nhận vào tháng 11/2021.

Hinh_1

Hình 2_Chứng nhận AUN của ngành Bảo hộ Lao động

Tháng 03/2023, Tổ chức AUN-QA đã công nhận 04 chương trình đào tạo trong đó có ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường thuộc khoa MT&BHLĐ đạt chuẩn chất lượng của Tổ chức Đảm bảo chất lượng các trường Đại học Đông Nam Á (AUN-QA) với thời hạn công nhận là 05 năm, từ ngày 22/01/2023 đến ngày 21/01/2028. Theo đó, tính đến năm 2023, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã có 15 CTĐT được công nhận đạt chuẩn chất lượng AUN-QA.

Đợt đánh giá ngoài lần thứ 311 của Tổ chức bảo đảm chất lượng giáo dục thuộc Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA) tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã diễn ra vào tháng 12/2022. Các đánh giá viên AUN-QA đã báo cáo kết quả đánh giá 4 ngành, trong đó đánh giá cao cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giảng viên có chất lượng, uy tín của TDTU đối với nhà tuyển dụng, các chương trình giáo dục được xây dựng theo định hướng quốc tế một cách đồng bộ và khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh của sinh viên và cựu sinh viên TDTU.

 Một số ý nhận xét cụ thể bao gồm: (1) Chương trình đào tạo đảm bảo nguyên tắc “lấy người học là trung tâm”, định kỳ cập nhật những thay đổi và yêu cầu từ phía các bên liên quan; (2) Chất lượng đội ngũ giảng viên tốt, đội ngũ hỗ trợ năng động sẵn sàng hỗ trợ sinh viên kịp thời và hiệu quả; (3) Sinh viên được trang bị tốt các kỹ năng mềm, tin học theo chuẩn quốc tế và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tốt; (4) Điều kiện giảng dạy luôn được đảm bảo và duy trì tốt, đa dạng các hoạt động ngoại khóa, thực tập, kiến tập tại các doanh nghiệp giúp sinh viên tự tin và bản lĩnh, hòa nhập nhanh với môi trường và văn hóa của doanh nghiệp ngay khi vừa tốt nghiệp; và (5) 90%-100% sinh viên tốt nghiệp có việc ngay và đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các đánh giá viên AUN-QA cũng chỉ ra một số điểm cần lưu ý trong thời gian tới nhằm giúp Nhà trường cải tiến các chương trình đào tạo tốt hơn, cập nhật theo nhu cầu của xã hội, góp phần phát triển TDTU theo hướng đại học nghiên cứu tinh hoa thế giới.

 Bộ tiêu chuẩn AUN-QA có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, đánh giá toàn diện chương trình đào tạo từ nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, cấu trúc chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, kết quả của chương trình đào tạo,... Việc 04 chương trình đào tạo đại học được đánh giá và công nhận bởi tổ chức AUN-QA là một bước tiến quan trọng của TDTU trong quá trình quốc tế hóa và phát triển Trường theo hướng đại học đẳng cấp quốc tế.
 


Hình 3_Chứng nhận AUN của ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường