Nhảy đến nội dung
x

Tấm gương sinh viên thành đạt

Trong 20 năm hình thành khoa MTBLĐ đã đào tạo nên rất nhiều thế hệ sinh viên thành đạt và đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội.

Dưới đây xin giới thiệu một số tấm gương cựu sinh viên thành đạt của 03 ngành Bảo hộ lao động, Khoa học môi trường và Công nghệ kỹ thuật môi trường.

tran%20lam%20phuoc%20dinh.png

Họ và tên: Trần Lâm Phước Định

Sinh ngày: 24-07-1981 

Khóa học: 1999 -2004 

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo Hộ Lao Động 

Đơn vị công tác: Kimberly Clark Vietnam

Chức vụ: Trưởng phòng EHS toàn quốc

thai%20Xuan%20Tinh.png

Họ và tên: Thái Xuân Tình

Sinh ngày: 15/11/1986

Khóa học: 2004 – 2008

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường

Đơn vị công tác: Nhà máy nghiền xi măng Holcim Hiệp Phước – Công ty TNHH xi măng Holcim

Chức vụ: OHS&E Supervisor.

Nguyen%20thanh%20nguyen.jpg

Họ và tên: Nguyễn Thanh Nguyên

Sinh ngày: 01/01/1987

Khóa học: 2005 – 2009

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường

Đơn vị công tác: Phòng TN&MT Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Chức vụ: Chuyên viên

42.%20ng%20th%20kim%20thoa.jpg

Họ và tên: Đặng Thị Kim Thoa

Sinh ngày: 26/03/1991

Khóa học: 2009 – 2013

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ Lao động

Đơn vị công tác: Công ty Xi măng Holcim

Chức vụ: OHS Jet

nguyen%20thi%20minh%20hoai.png

Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Hoài

Sinh ngày: 11/05/1984

Khóa học: 2002-2007

Tốt nghiệp chuyên ngành: Bảo hộ lao động

Đơn vị công tác: Công ty TVXD Sino Pacific Chứ

Hoang%20Viet%20Dung.png

Họ và tên: Hoàng Viết Dũng

Sinh ngày: 20/07/1988

Khóa học: 2007 – 2011

Tốt nghiệp chuyên ngành: Cấp thoát nước

Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV TM-DV và SX Nhật Quang

Chức vụ: Phó phòng Kỹ thuật.

Hoang%20Thi%20Ngoc%20Cam.png

Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Cẩm

Sinh ngày: 20/02/1985 

Khóa học: 2004 -2008 

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học môi trường 

Đơn vị công tác: Công ty TNHH môi trường Sài Thành 

Chức vụ: Giám Đốc

43.%20phan%20thanh%20giu_0.jpg

Họ và tên: Phan Thanh Giàu

Sinh ngày: 26/06/1991

Khóa học: 2009 – 2013

Tốt nghiệp chuyên ngành: Khoa học Môi trường

Đơn vị công tác: Quỹ Bảo vệ Môi trường – Sở TN&MT Tp.Hồ Chí Minh

Chức vụ: Chuyên viên.