Nhảy đến nội dung
x

Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế

Chương trình đón sinh viên quốc tế đến khoa MT BHLĐ học tập - nghiên cứu. 

Giới thiệu các môn học sinh viên quốc tế được lựa chọn khi đến khoa học tập: Tại đây.

Hoạt động trao đổi

Sinh viên Đại học La Trobe (Úc) tham gia khóa học ngắn hạn về "Biến đổi khí hậu ở Việt Nam" tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU)

Workshop trao đổi học thuật thuộc dự án ASEAN IVO

Chương trình thực tập quốc tế APRC tại Đài Loan

Buổi học trực tuyến giữa sinh viên Khoa và sinh viên CCU

Chuyến đi học thực địa của sinh viên CCU

Tiếp nhận 03 học viên người Indonesia đến học và nghiên cứu chuyên đề tại Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động

Khóa học Mùa Hè 2023 – Indonesia

Sinh viên Đại học Inje (IU) - Hàn Quốc đến học tập ngắn hạn tại Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) (Part 1)

Sinh viên Đại học Inje (IU) - Hàn Quốc đến học tập ngắn hạn tại Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động - Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) (Part 2)

Khóa học Ngắn hạn Global OHS 2024 tại Đại học INJE, Hàn Quốc

Chương trình Environmental Sustainability Summer Camp tại Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Chí

Chương Trình Học Tập Ngắn Hạn Của Trường Đại học Văn Hóa Trung Hoa (CCU), Đài Loan Tại Khoa Môi Trường Và Bảo Hộ Lao Động (TDTU)