Nhảy đến nội dung
x

Hội cựu sinh viên

1) Link cập nhật thông tin Cựu sinh viên.

Anh/Chị Cựu SV vui lòng cập nhật thông tin tại link này để định kỳ nhận được các thông tin họp mặt của Khoa, Trường.

2) Phiếu đăng ký CLB Doanh nhân Cựu sinh viên.

Anh/Chị Cựu SV có thể đăng ký tham gia CLB doanh nhân cựu SV để được giao lưu và training các kỹ năng về start up và quản lý DN.

3) Thông tin Ban liên lạc Cựu sinh viên Khoa MT&BHLĐ.

4) Thư ngỏ gửi Cựu sinh viên.

5) Fanpage Cựu sinh viên và Doanh nghiệp của Khoa MT&BHLĐ: https://www.facebook.com/CuuSV.DN.MTBHLD.TonDucThang/