Nhảy đến nội dung
x

Đối tác nước ngoài

Đối tác nước ngoài

Các đối tác nước ngoài làm việc với khoa trên các lĩnh vực hợp tác đào tạo các khóa trao đổi ngắn hạn học ở nước ngoài giúp sinh viên khoa đến các trường đối tác nghiên cứu - học tập; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực giảng viên chất lượng đáp ứng nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu của khoa; đưa sinh viên quốc tế đến khoa giao lưu - học tập; tham gia tổ chức hội thảo Quốc tế; cấp học bổng cho sinh viên học chương trình Cao học và Nghiên cứu sinh ở nước ngoài.

Sau đây là một số đối tác nước ngoài đang hợp tác với khoa MT&BHLĐ:

Green Energy Development Center (GEDC) – Feng Chia University (Taiwan)
CCU.png University of Chinese Culture, Department of Earth science (Taiwan)
FCU.png Feng Chia University - Department of Environmental Engineering and Science (Taiwan)
MC.png Ming Chi University of Technology – Department of Safety, Health, and Environment (Taiwan)
Ostrava.png University of Ostrava -  Faculty of Environmental Technology Technical (Czech Republic)
Prague.png University of Chemistry and Technology, Prague – Faculty of Environmental Technology (Czech Republic)
Seoul%20National%20University.jpg Seoul National University – Sustainable Water Management Center
ERM.png ERM Vietnam
Cheng Shiu University (Taiwan)
Nagaoka University of Technology (Japan)
Hokkaido University (Japan)
Universiti Sains Malaysia (Malaysia)
National Cheng Kung University (Taiwan)
Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT) (Thailand) 

Hoạt động trao đổi

Trường đại học Tôn Đức Thắng ký kết Biên bản ghi nhớ với Đại học Inje

Lãnh đạo Khoa MT&BHLĐ làm việc với các trường ĐH và viện nghiên cứu tại Đài Loan

Chuyến đi công tác nước ngoài tại Trường Đại học National Tsing Hua University (NTHU), Thành phố Hsinchu, Đài Loan

Chuyến công tác và báo cáo tại hội thảo Circular Economy được tổ chức tại “The Bellevue Manila Hotel, Alabang, Muntinlupa, Metro, Manila, Philippines"

Hội thảo quốc tế về Công nghệ môi trường và những phát kiến

Hội thảo quốc tế ICETI 2023 tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Buổi sinh hoạt học thuật của Giáo sư Ong - Đại học Universiti Malaysia Perlis

Khóa học ngắn hạn Global OHS tại Trường Đại học Inje, Thành phố Gimhae, Hàn Quốc