Nhảy đến nội dung
x
Khoa MT&BHLĐ tổ chức Hội thảo Quốc tế lần 3 về Công nghệ và Phát kiến Môi trường (ICETI 2021)
Hội thảo quốc tế lần 3 về Công nghệ và Phát kiến Môi trường (ICETI 2021) chính thức khai mạc trực tiếp tại Trường đại học Tôn Đức Thắng và trực tuyến tại Việt Nam cùng một số quốc gia trên thế giới.
ICETI2021 conference schedule
The 3rd International Conference on Environmental Technology and Innovations
Subscribe to ICETI 2021