Nhảy đến nội dung
x
Thực tập tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chủ trương tạo điều kiện thuận tốt nhất cho sinh viên của trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thuộc các ngành học có liên quan (Kỹ thuật, Quản lý,…) có nguyện vọng thực tập tại các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn (Các Công ty Cao su, Trường, Viện Nghiên cứu Cao su VN,…)
Chương trình Thực tập Quốc tế APRC tại Đài Loan
Chương trình Thực tập Quốc tế APRC tại Đài Loan đang mời gọi các thanh thiếu niên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, độ tuổi từ 18-30, tham gia thực tập trong vòng 14 ngày.
Tuyển dụng sinh viên thực tập năm 2019 (Recruiting internship in 2019)
Tuyển dụng sinh viên thực tập năm 2019
Subscribe to Thực tập