Nhảy đến nội dung
x

Tuyển dụng sinh viên thực tập năm 2019 (Recruiting internship in 2019)

1. Vị trí: Môi trường và an toàn lao động (ESH): 1 sinh viên

2. Các yêu cầu như sau:

- Biết thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Trung (4 kĩ năng}

- Sinh viên có học lực giỏi

- Trung thực, ham học hỏi

- Thực tập toàn thời gian

3. Quyền lợi được hưởng:

- Thực tập có lương

- Kết thúc thời gian thực tập nếu sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, được công ty đánh giá năng lực tốt, sẽ được giữ lại tiếp tục làm việc và đào tạo.