Nhảy đến nội dung
x
Chương trình Thực tập Quốc tế APRC tại Đài Loan
Chương trình Thực tập Quốc tế APRC tại Đài Loan đang mời gọi các thanh thiếu niên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, độ tuổi từ 18-30, tham gia thực tập trong vòng 14 ngày.
Tuyển dụng sinh viên thực tập năm 2019 (Recruiting internship in 2019)
Tuyển dụng sinh viên thực tập năm 2019