Nhảy đến nội dung
x
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh và thư ký kỹ thuật môi trường

Công ty TNHH Thiết Bị Khoa Học Kỹ Thuật MỸ THÀNH cần tuyển dụng nhân viên kinh doanh môi trường và thư ký kỹ thuật môi trường.

+ Mô tả công việc và yêu cầu chi tiết về vị trí nhân viên kinh doanh (file)

+ Mô tả công việc và yêu cầu chi tiết về vị trí thư ký kỹ thuật (file)

+ Thông tin nộp hồ sơ:

Kế hoạch năm học 2019 - 2020
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ac neque at mi elementum gravida et vitae elit. Etiam ullamcorper auctor orci, id luctus felis laoreet a.