Nhảy đến nội dung
x

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Việt Phú tuyển dụng

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Việt Phú

Yêu cầu : Cử nhân chuyên ngành Bảo hộ lao động hoặc An toàn lao động

Kinh nghiệm :  ≥ 3 năm sau khi ra trường

Chế độ : Lương và phụ cấp ≥ 15.000.000 đồng hoặc thỏa thuận riêng

Địa điểm làm việc : tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Đồng Nai

Điện thoại liên hệ : Bộ phận nhân sự 0347977395