Nhảy đến nội dung
x

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Năm 2017 - 2018

STT

Tên đề tài

GVHD

Sinh viên thực hiện

MSSV

1

Nghiên cứu tách chọn lọc plastic chứa thành phần halogen nguy hại từ hỗn hợp plastic từ chất thải điện - điện tử bằng phương pháp xử lý bề mặt froth flotation

Cô TS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Võ Thị Xuân Thi

91401160

Nguyễn Văn Hiệu

91401062

Nguyễn Hữu Tuấn

91401048

2

Khảo sát mối liên hệ giữa tỉ lệ cây xanh tại các chốt giao thông với ý thức tham gia giao thông của người dân và đề xuất giải pháp cải thiện văn hóa giao thông

Cô TS. Thi Ngọc Bảo Dung

Đoàn Hữu Vinh

91502126

Nguyễn Bảo Thuận

91501016

3

Phát triển ảnh hưởng tích cực của hệ thống quản lý nước mưa đa mục đích

Thầy TS. Nguyễn Đức Cảnh

Nguyễn Thị Hồng Nỡ

91501075

Nguyễn Lê Anh Thy

91501065

Năm 2018- 2019

STT

Tên đề tài

GVHD

Sinh viên thực hiện

MSSV

1

Hệ thống nước mưa cấp nước uống tại Đại học Tôn Đức Thắng như một ví dụ về giải pháp tự nhiên

Thầy TS. Nguyễn Đức Cảnh

Lê Trương Thùy Trang

91401009

Ngô Bảo Gia Đan

91401173

Triệu Hoàng Ái

91701017

2

Xây dựng bộ mẫu động vật không xương sống cỡ lớn phục vụ giảng dạy và thực hành cho SV Khoa Môi trường

Thầy TS. Phạm Anh Đức

Thiều Văn Vũ Đức

91502052

Nguyễn Võ Hoàng Thông

91502063

Năm 2019 - 2020

STT

Tên đề tài

GVHD

Sinh viên thực hiện

MSSV

1

Nghiên cứu xây dựng DEMO: APP thông báo ngập

Cô TS. Nguyễn Thị Mai Linh

Nguyễn Thị Bích Ngọc

81603041

Lê Nguyễn Nhựt Minh

81800664

Lê Kế Hùng

91502009

2

Kết cấu và chức năng của kè sinh thái trong giảm ô nhiễm và cải thiện chất lượng nước sông

Thầy ThS. Tăng Văn Tài

Nguyễn Xuân Phương

91602098

Võ Thành Trí

91701066

Năm 2020 - 2021
STT Tên đề tài GVHD Sinh viên thực hiện MSSV
1 Nghiên cứu khả năng loại bỏ chất hữu cơ trong nước mặt bằng quá trình keo tụ tạo bông nhằm giảm thiểu khả năng hình thành các sản phẩm phụ của quá trình khử trùng bằng Clo Cô TS. Hồ Ngô Anh Đào Ngô Minh Khôi 91701035
Nguyễn Thành Thị Trung Nghĩa 91701043
Trần Văn Nghĩa 91800229
Năm 2021 - 2022
STT Tên đề tài GVHD Sinh viên thực hiện MSSV
1 Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải xám phục vụ cho mục đích tái sử dụng trong tưới tiêu Cô TS. Hồ Ngô Anh Đào Trần Văn Nghĩa 91800229
Đào Nguyễn Song Oanh 91900220
Nguyễn Chí Cường 91900007
Năm 2022 - 2023
STT Tên đề tài GVHD Sinh viên thực hiện MSSV
1 Thiết kế và lắp đặt mô hình công trình thu và trạm bơm nước mặt - quy mô phòng thí nghiệm Cô Nguyễn Thị Minh Trang Nguyễn Khắc Duy 92000355
Nguyễn Phúc Khang 92000020
Nguyễn Thị Phương Mai 92000367
2 Thiết kế và lắp đặt mô hình bể tách dầu mỡ cho chậu bếp quy mô hộ gia đình Cô Nguyễn Thị Thanh Hương Dương Thị Ái Ngân 91900202
Trần Bảo Uyên 91900209
Nguyễn Đường Khánh Minh 91900201
3 Giải pháp kiểm soát an toàn cháy nổ sản phẩm phụ trong hệ thống lắng đọng lớp nguyên tử (Atomic Layer Deposition) Thầy Nguyễn Thành Trung Nguyễn Đức Cường 92100124
Võ Ngọc Tín 92100452
Nguyễn Hoàng Thúy Hiền 92100411
4 Áp dụng phương pháp OWAS trong đánh giá tư thế lao động của công nhân đứng máy in dập vải công nghiệp  Cô Võ Thị Kim Hân Vũ Thị Khánh Ly 92100426
Lê Thị Quỳnh Như 92100436
Bành Thị Ngọc Oanh 92100438
5 Xây dựng mô hình xử lý chất thải hữu cơ dễ phân hủy sinh học phát sinh trong hộ gia đình, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn Cô Đặng Mỹ Thanh
Cô Trần Thị Phương Quỳnh
Dương Kim Tuyền 92000379
Lê Hải Ngân 92100368
Phạm Vân Anh 92100344
6 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ giá thành thấp từ vỏ nhuyễn thể/phế phẩm nông nghiệp và xây dựng mô hình làm mềm nước cứng quy mô hộ gia đình Cô Đặng Mỹ Thanh
Cô Trần Thị Phương Quỳnh
Nguyễn Ka Thy 92000163
Nguyễn Hoàng Oanh 92100374
Lư Yến Oanh 92100373
7 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ giá thành thấp từ vỏ nhuyễn thể/phế phẩm nông nghiệp và xây dựng mô hình xử lý nước thải chăn nuôi quy mô hộ gia đình Cô Đặng Mỹ Thanh
Cô Trần Thị Phương Quỳnh
Đào Nguyễn Song Oanh 91900220
Châu Khánh Băng 92100347
Hồ Minh Tú 92100393
8 Thu hồi Canxi oxit (CaO) độ tinh khiết cao từ võ nhuyễn thể Cô Đặng Mỹ Thanh
Cô Trần Thị Phương Quỳnh
Ngô Toàn Mỹ 92000113
Đoàn Thị Hoàng Trâm 92000164

 

Công bố khoa học có sự tham gia của sinh viên

Phanutda and N. A. D. Ho (2019). Removal of natural organic matter from water by coagulation and flocculation to mitigate the formation of chlorine-disinfection by-products: a case study at Chinaimo water treatment plant, Vientiane capital, Laos. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. Vol. 61, No. 4. Pages 40-47. Doi: 10.31276/VJSTE.61(4).40-47

N. A. D. Ho; Duong, H. L.; Van Nhat, B.; Dan, N. H.; Thuan, N. C.; Son, T. B.; Hoinkis, J.; Le Luu, T., (2022). SnO2-Mixed Oxide Electrodes for Water Treatment: Role of the Low-Cost Active Anode. In: The Handbook of Environmental Chemistry. Springer, pp 1-30; https://link.springer.com/chapter/10.1007/698_2022_874

 

Thai Thanh Luom, Nguyen Tan Phong, Nguyen Tuan Anh, Nguyen Thanh Tung, Le Xuan Tu, Tran Anh Duong (2021). Using Fine-Grained Sediment and Wave Attenuation as a New Measure for Evaluating the Efficacy of Offshore Breakwaters in Stabilizing an Eroded Muddy Coast: Insights from Ca Mau, the Mekong Delta of Vietnam. Sustainability, 13(9), 4798; https://doi.org/10.3390/su13094798

 

 

Tags