Nhảy đến nội dung
x

Nghiên cứu khoa học của sinh viên

Năm 2017 - 2018

1. Nghiên cứu tách chọn lọc plastic chứa thành phần halogen nguy hại từ hỗn hợp plastic từ chất thải điện - điện tử bằng phương pháp xử lý bề mặt froth flotation

2. Khảo sát mối liên hệ giữa tỉ lệ cây xanh tại các chốt giao thông với ý thức tham gia giao thông của người dân và đề xuất giải pháp cải thiện văn hóa giao thông

3. Phát triển ảnh hưởng tích cực của hệ thống quản lý nước mưa đa mục đích 

Năm 2018- 2019

1. Hệ Thống Nước Mưa Cấp Nước Uống (Rfd) Tại Đại Học Tôn Đức Thắng Như Một Ví Dụ Về Giải Pháp Tự Nhiên (Nbs)

2. Xây Dựng Bộ Mẫu Động Vật Không Xương Sống Cỡ Lớn Phục Vụ Giảng Dạy Và Thực Hành Cho Sinh Viên Khoa Môi Trường Và Bảo Hộ Lao Động

Năm 2019 - 2020

Nghiên cứu xây dựng DEMO: APP thông báo ngập

Năm 2020 - 2021

Nghiên cứu khả năng loại bỏ chất hữu cơ trong nước mặt bằng quá trình keo tụ tạo bông nhằm giảm thiểu khả năng hình thành các sản phẩm phụ của khử trùng

Năm 2021 - 2022

Nghiên cứu xây dựng mô hình xử lý nước thải xám phục vụ cho mục đích tái sử dụng trong tưới tiêu

Accordion title 2

Accordion content 2.

 

Tags