Nhảy đến nội dung
x

Hội nghị - Hội thảo

1. Thông tin hội thảo ICETI 2016 - Tại Đại Học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Website chính thức của hội thảo ICETI 2016

2. Thông tin hội thảo ICETI 2018 - The National Library of Technology (NTK), Prague, Cộng Hòa Séc

Website chính thức của hội thảo ICETI 2018