Nhảy đến nội dung
x

Hội nghị - Hội thảo

1. Thông tin hội thảo ICETI 2023 - Tại Đại Học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Website chính thức của hội thảo ICETI 2023

2. Thông tin hội thảo Nghiên cứu ứng dụng 2021 - 2022. Xem tại đây

3. Thông tin hội thảo ICETI 2021 - Tại Đại Học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

Website chính thức của hội thảo ICETI 2021

4. Thông tin hội thảo ICETI 2018 - The National Library of Technology (NTK), Prague, Cộng Hòa Séc

Website chính thức của hội thảo ICETI 2018

5. Thông tin hội thảo ICETI 2016 - Tại Đại Học Tôn Đức Thắng, Việt Nam. Xem tại đây