Nhảy đến nội dung
x
Chương trình Học bổng Tiến sĩ Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) cho Việt Nam Khóa 2024-2027
Chương trình Học bổng Tiến sĩ Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) cho Việt Nam Khóa 2024-2027. Học bổng JDS dành cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam có năng lực để theo học chương trình Tiến sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian 03 năm tại các trường đại học của Nhật Bản.
Thông báo đăng ký ❙ Chương trình Thạc sĩ Đa dạng sinh học, Đại học Quốc gia Đài Loan
Đại học Quốc gia Đài Loan thông báo đăng ký Chương trình Thạc sĩ Đa dạng sinh học. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 18/12/2023 đến 19/02/2024.
Chương trình Học bổng Thạc sĩ Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) cho Việt Nam Khóa 2024-2026
Chương trình Học bổng Thạc sĩ Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) cho Việt Nam Khóa 2024-2026. Học bổng JDS dành cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam có năng lực để theo học chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian 02 năm tại các trường đại học của Nhật Bản.
Chương trình học bổng học tại Trung Quốc năm 2024
Chương trình học bổng học tại Trung Quốc năm 2024 cấp 77 suất học bổng cho các bậc Đại học và Sau Đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ). Ứng viên truy cập website www.campuschina.org, lựa chọn bậc học, ngành học và Trường cũng như ngôn ngữ học tập.
Chương trình học bổng đi học tại Hungary diện Hiệp định năm 2024 (Stipendium Hungaricum Programme (SH))
Chương trình học bổng đi học tại Hungary diện Hiệp định năm 2024 (Stipendium Hungaricum Programme (SH)) cấp 200 suất học bổng cho các bậc Đại học (Cử nhân), Thạc sĩ liên thông từ đại học (OTM), Thạc sĩ (MA/MSc) và Tiến sĩ.
Thông tin về Chương trình học bổng MEXT
Học bổng Chính phủ Nhật Bản (học bổng Monbukagakusho – MEXT) là học bổng được cấp thường niên bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT) dành cho những du học sinh ưu tú người nước ngoài.
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế chương trình sau đại học tại Khoa Kỹ thuật Môi trường - Đại học Chulalongkorn
Mở đơn ứng tuyển học bổng dành cho sinh viên quốc tế chương trình sau đại học tại Khoa Kỹ thuật Môi trường - Đại học Chulalongkorn.
Chương trình học bổng EFS & ETS - Thái Lan
Thông báo học bổng EFS & ETS và lịch tuyển sinh cho Năm học 2/2023 (nhập học tháng 1 năm 2024)
Kêu gọi ứng tuyển ❙ Chương trình MS về giảm thiểu rủi ro thiên tai và khả năng phục hồi, Đại học Quốc gia Đài Loan
Chương trình MS về Giảm thiểu rủi ro thiên tai và khả năng phục hồi (MDR3) được thiết kế để trang bị cho sinh viên khả năng phục hồi, đánh giá và quản lý rủi ro, thích ứng với biến đổi khí hậu và kiến thức chuyên môn về lập kế hoạch dự phòng.
Học bổng Nữ sinh Kỹ thuật 2023 (ACWES 2023)
60 suất học bổng dành cho Nữ sinh Kỹ thuật 2023 (ACWES 2023) do Hiệp hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tài trợ.
Subscribe to Học bổng