Nhảy đến nội dung
x

Học bổng dành cho sinh viên quốc tế chương trình sau đại học tại Khoa Kỹ thuật Môi trường - Đại học Chulalongkorn

Mở đơn ứng tuyển học bổng dành cho sinh viên quốc tế chương trình sau đại học tại Khoa Kỹ thuật Môi trường - Đại học Chulalongkorn.

Học kỳ 2 của năm học 2023

Học bổng 3 năm dành cho ứng cử viên chương trình học bổng Tiến sĩ

Học bổng 2 năm dành cho ứng cử viên chương trình học bổng Thạc sĩ

Tải đơn xin ứng tuyển tại link sau:

https://drive.google.com/.../13l38uzg2h8xsMX5tAWqXe076eKr...

Hạn chót nộp hồ sơ: ngày 27 tháng 10 năm 2023

Ứng cử viên nộp hồ sơ tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqYTj1x_wlFBWtEWDWSKUfL-Nh_VYwLl2TIu_Lz_MNBlaz0A/viewform