Nhảy đến nội dung
x
Lễ kết nạp hội viên khóa 27 Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động
Đại gia đình ENLABSAFE chúc mừng các bạn sinh viên K27 cho một cương vị mới - Hội viên Hội sinh viên Việt Nam - Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Welcome Freshmen – Khóa TS 27 (Part 2)
Mở đầu năm học 2023-2024 Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp nối truyền thống hằng năm "Chào đón Tân sinh viên" khóa mới K27.
Welcome Freshmen – Khóa TS 27 (Part 1)
Chúc mừng các bạn, những chàng trai, cô gái là kỹ sư tương lai tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết đã vượt qua chặng đường 12 năm đèn sách để đến với ngôi nhà chung ENLABSAFE của chúng ta.
Subscribe to K27