Nhảy đến nội dung
x
[Chính thức] lịch thi vét đợt tháng 03/2019

Khoa thông báo các bạn sinh viên lịch thi vét đợt tháng 03/2019, môn không còn mở, môn dành cho sinh viên được cứu xét gia hạn.

Thông báo đóng tiền học phí lớp vét HK2/2018-2019

Chào các bạn Sinh viên!

Bảo vệ luận văn thạc sỹ ngành Bảo hộ lao động

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ ngành Bảo hộ lao động

Thời gian: Thứ Sáu 22/02/2019 từ 7h30 đến 17h30

Địa điểm: Phòng họp C

Thông báo về việc mở học phần bồi dưỡng sau đại học đợt 2 HK2/2018-2019

Phòng Sau đại học có kế hoạch tổ chức 02 học phần Triết học Mac-Lenin và Phương pháp nghiên cứu khoa học đợt 2 HK2/2018-2019.

V/v đăng kí dành cho SV tham gia chương trình ngắn hạn về Quy trình công nghiệp trong xây dựng năm 2018

Về việc tham gia chương trình ngắn hạn về Quy trình công nghiệp trong xây dựng năm 2018:

V/v Cảnh báo học vụ Sinh viên Đại học hệ Chính quy

Sinh viên xem thông báo tại

Thông báo tuyển sinh cao học của Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động đợt tháng 12/2018
Thông báo tuyển sinh cao học của Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động đợt tháng 12/2018