Nhảy đến nội dung
x

Danh mục biểu mẫu đại học (Chương trình tiêu chuẩn)

Biểu mẫu 1: Hướng dẫn trình bày Khóa luận tốt nghiệp và các biểu mẫu liên quan
 1. Hướng dẫn trình bày Luận văn (Bao gồm mẫu Bìa, mẫu Tóm tắt);
 2. Hướng dẫn trình bày Luận văn_Word (Tiếng Việt);
 3. Hướng dẫn trình bày Luận văn_Word (Tiếng Anh);
 4. Phiếu chấm dành cho GV Hướng dẫn;
 5. Phiếu chấm dành cho GV Phản biện
 6. Phiếu chấm bảo vệ của hội đồng Khóa luận tốt nghiệp;
 7. Phiếu đăng ký điều chỉnh đề tài Khóa luận tốt nghiệp;
 8. Phiếu giải trình chỉnh sửa Khóa luận tốt nghiệp;
 9. Mẫu nhãn CD (màu) cho Khóa luận tốt nghiệp;
 10. Mẫu biên bản hội đồng KLTN;
Biểu mẫu 2: Hướng dẫn trình bày Đồ án Kỹ thuật 1, 2 và các biểu mẫu liên quan (dành cho khóa K.18 trở về sau)
 1. Hướng dẫn trình bày DAKT (Bao gồm mẫu Bìa, mẫu Tóm tắt)_PDF;
 2. Hướng dẫn trình bày DAKT_Word (Tiếng Việt);
 3. Hướng dẫn trình bày DAKT_Word (Tiếng Anh);
 4. Phiếu chấm dành cho GV Hướng dẫn;
 5. Phiếu chấm dành cho GV Phản biện
 6. Phiếu chấm bảo vệ của hội đồng DAKT;
 7. Phiếu đăng ký điều chỉnh đề tài DAKT;
 8. Phiếu giải trình chỉnh sửa DAKT;
 9. Mẫu biên bản hội đồng DAKT;
 10. Một số lỗi sai thường gặp về hình thức trình bày
Biểu mẫu 3: Hướng dẫn trình bày Tập sự nghề nghiệp và các biểu mẫu liên quan
 1. Hướng dẫn thực hiện và trình bày Báo cáo TSNN
 2. Mẫu bìa báo cáo TSNN;
 3. Nhận xét của đơn vị TSNN;
 4. Phiếu chấm điểm TSNN của Doanh Nghiệp;
 5. Phiếu chấm điểm TSNN của GV;
 6. Hướng dẫn xây dựng video Clip TSNN
 7. Giấy tiếp nhận sinh viên TSNN;
Biểu mẫu 4: Quy định trình bày cho bản vẽ kỹ thuật (Khóa luận, Đồ án Kỹ thuật, Đồ án môn học của sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường và ngành Khoa học Môi trường)
 1. Quy định về đường nét;
 2. Bản vẽ tiêu chuẩn_K.MTBHLĐ
Biểu mẫu 5: Giấy giới thiệu dành cho cá nhân và nhóm (Tiếng Việt & Tiếng Anh)
 1. [CÁ NHÂN]_Mau Giay gioi thieu_khoa_Tiếng Việt
 2. [CÁ NHÂN]_Mau Giay gioi thieu_khoa_Tiếng Anh
 3. [NHÓM]_Mau Giay gioi thieu_khoa
Biểu mẫu 6: Biễu mẫu đăng ký sử dụng phòng, thiết bị thí nghiệm

1. Biểu mẫu đăng ký sử dụng Phòng thí nghiệm (dành cho SV)

2. Biểu mẫu đăng ký sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm (dành cho SV)

3. Biểu mẫu đăng ký sử dụng Phòng thí nghiệm (dành cho GV)

4. Biểu mẫu đăng ký sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm (dành cho GV)

Biểu mẫu 7: Đơn xin cứu xét học vụ

Xem tại (File)

Biểu mẫu 8: Đơn xin gia hạn học phí

Xem tại (File)

Biểu mẫu 9: Cam kết cảnh báo học vụ

Xem tại (File)

Biểu mẫu 10: Đơn xin đăng ký môn học trễ hạn

Xem tại (File)

Biểu mẫu 11: Đơn xin đóng học phí trễ hạn

Xem tại (File)

Biểu mẫu 12: Đơn xin cứu xét học vụ quá hạn đào tạo 

Xem tại (File)

Hướng dẫn thực hiện KLTN_DAKT 9.5.2023 cập nhật

Xem tại (File)

Sinh viên tham khảo thêm tài liệu hướng dẫn tự học Autocad và các tham chiếu quy ước đường nét
 1. Hướng dẫn tự học Autocad vẽ Bản vẽ kỹ thuật;
 2. Bản vẽ tiêu chuẩn;
 3. TCVN 7 : 1993_Ký hiệu vật liệu;
 4. TCVN 11 : 1978_Các phép chiếu;
 5. TCVN 5705 : 1993_Kích thước;
 6. TCVN 7284 : 2003_Chữ và số;
 7. TCVN 7286 : 2003_Tỷ lệ;
 8. TCVN 5 : 1978_Các hình biểu diễn;
 9. TCVN 8 : 2002_Đường nét;
 10. TCVN 7285 : 2003_Kích thước và định dạng khổ giấy;
Danh mục môn học tương đương dành cho sinh viên chuyên ngành 2

Xem tại (File)

Danh mục môn học tương đương dành cho sinh viên khóa tuyển sinh (2012 - 2014) trả nợ các môn tương đương thay thế

Download file

Các môn thi Kỹ Năng Thực Hành Chuyên Môn

Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường

- 2014 trở về trước:

Môn cơ sở: Hóa học nước, Đại cương cấp thoát nước

Môn chuyên ngành: Xử lý nước thải, Mạng lưới cấp và thoát nước, Cấp thoát nước trong nhà

Hình thức thi: Trắc nghiệm - KHÔNG ĐƯỢC sử dụng tài liệu

 

- 2015 trở về sau: Thủy động lực học, Xử lý nước cấp, Xử lý nước thải, Mạng lưới cấp thoát nước, Cấp thoát nước trong nhà 

Hình thức thi: Tự luận (5 câu) - ĐƯỢC sử dụng tài liệu

Ngành Khoa Học Môi Trường

- 2014 trở về tước:

Môn cơ sở: Công nghệ môi tường đại cương, Vi sinh kỹ thuật môi trường.

Môn chuyên ngành: Quan trắc môi trường, Quản lý chất thải rắn – chất thải nguy hại, Quản lý môi trường và tài nguyên.

Hình thức thi: Trắc nghiệm - KHÔNG ĐƯỢC sử dụng tài liệu

 

- 2015 trở về sau:

Tiêu chuẩn:

Các môn: Luật và chính sách môi trường,  Quá trình công nghệ môi trường, Quản lý chất thải rắn – chất thải nguy hại, Quản lý tài nguyên môi trường, Xử lý nước cấp, Xử lý nước thải.

Hình thức thi:  Tự luận (5 câu) -   ĐƯỢC sử dụng tài liệu

Ngành Bảo Hộ Lao Động

Các môn:

- Vận hành hệ thống OHS tại DN,

- Quản lý rủi ro tại DN,

- Điều chỉnh hành vi và tập huấn cho người lao động,

-Kỹ thuật an toàn (điện, PCCC, hóa chất, làm việc không gian hạn chế, đặc biệt nặng nhọc độc hại, làm việc trên cao,…),

- Kỹ năng giám sát an toàn của kỹ sư bảo hộ lao động

Hình thức thi: Tự luận (5 câu) - ĐƯỢC sử dụng tài liệu.