Nhảy đến nội dung
x

Ban lãnh đạo khoa

Ban lãnh đạo Khoa MT&BHLĐ như sau:

Linh.jpg

Nguyễn Thị Mai Linh

Tiến sỹ, Trưởng khoa

Duc.jpg

Phạm Anh Đức

Tiến sỹ, Phó Trưởng khoa