Nhảy đến nội dung
x

Giảng viên - Nhà khoa học

HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM, HỌC VỊ, CHỨC VỤ
Nguyễn Thị Mai Linh Tiến sỹ, Quyền trưởng khoa
Phạm Anh Đức Giảng viên, Tiến sỹ, Phó trưởng khoa
Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo sư, Tiến sỹ
Leo Choe Peng Phó giáo sư, Tiến sỹ
Thi Ngọc Bảo Dung Giáo sư trợ lý, Tiến sỹ
Nguyễn Văn Quán Nghiên cứu viên cao cấp, Tiến sỹ
Trương Thị Tố Oanh Giảng viên chính, Tiến sỹ
Arivalagan Pugazhendhi Tiến sỹ
Shaohua Marko Hsu Tiến sỹ
Nguyễn Tấn Phong Tiến sỹ
Nguyễn Thị Thanh Trúc Tiến sỹ
Nguyễn Đức Cảnh Tiến sỹ
Nguyễn Lan Hương Tiến sỹ
Nguyễn Vũ Hoàng Phương Tiến sỹ
Gopalakrishnan Kumar Tiến sỹ
Nguyễn Đức Hiệp Tiến sỹ
Periyasamy Sivagurunathan Tiến sỹ
Rostislav Zemek Tiến sỹ
Aleksandar Valjarevic Tiến sỹ
Rajesh Kumar Rai Tiến sỹ
Hồ Ngô Anh Đào Tiến sỹ
Manoj Kumar Tiến sỹ
Istvan Oliver Egresi Tiến sỹ
Daniel Akinyele Tiến sỹ
Juan Miguel Lujano Rojas Tiến sỹ
Ganesh Dattatraya Saratale Tiến sỹ
Aarón Moisés Santana Cordero Tiến sỹ
Ana Gouveia Tiến sỹ
Paraskevas Tsangaratos Tiến sỹ
Roksana Jahan Tiến sỹ
Zhila Hemati Tiến sỹ
Thangavel Mathimani Tiến sỹ
Amin Yousefi-Sahzabi Tiến sỹ
Mithas Ahmad Dar Tiến sỹ
Daniel Mmereki Tiến sỹ
Dahunsi Olatunde Tiến sỹ
Mohanasndaram Ranganathan Tiến sỹ
Mohammad Sakizadeh Tiến sỹ
Nguyễn Thúy Lan Chi Giảng viên, Thạc sỹ - NCS
Nguyễn Thị Thanh Hương Thạc sỹ - NCS
Đặng Mỹ Thanh Thạc sỹ - NCS
Trần Thị Phương Quỳnh Thạc sỹ - NCS
Ninh Xuân Huy Thạc sỹ - NCS
Trần Thị Nguyệt Sương Thạc sỹ - NCS
Võ Thị Diệu Hiền Thạc sỹ - NCS
Trần Quốc Việt Thạc sỹ - NCS
Lê Đình Khải Thạc sỹ
Nguyễn Thúy Viên Minh Thạc sỹ
Nguyễn Thành Trung Thạc sỹ
Phạm Tài Thắng Thạc sỹ
Hà Hoàng Hiếu Thạc sỹ
Philip Antwi Thạc sỹ
Nguyễn Trung Cậu Thạc sỹ
Đặng Thị Cẩm Tú Kỹ sư
Đinh Thị Thu Hương Kỹ sư
Nguyễn Thị Trúc Thảo Kỹ sư
Lý Thị Thu Ba Kỹ sư
Nguyễn Thị Hà Kỹ sư
Marjan Goodarzi Kỹ sư
Trần Văn Long Kỹ sư