Nhảy đến nội dung
x

Giảng viên - Nhà khoa học

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ, CHỨC VỤ

Hồ Ngô Anh Đào

Hình_1

Tiến sĩ, Trưởng Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động,
Trưởng bộ môn ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Đặng Mỹ Thanh

Hình 
NCS-ThS, Phó Trưởng khoa

Trần Thị Phương Quỳnh

Cô Quỳnh
Tiến sĩ, Trưởng bộ môn ngành Khoa học Môi trường

Hsin-hsin Tung

Giáo sư

                           Harry Futselaar

Giáo sư

Jeng - Renn Chen 

Giáo sư

Phạm Thanh Lưu

Pham Thanh Luu
Phó Giáo sư

Nguyễn Tấn Phong

Thầy Phong

Tiến sĩ

Phạm Anh Đức

Thầy Đức

Tiến sĩ

Thi Ngọc Bảo Dung

Tiến sĩ

Nguyễn Thị Hiện

Hinh

Tiến sĩ

Ninh Xuân Huy

Thầy Huy

Tiến sĩ

Đoàn Thị Kim Quyên

Cô Quyên

Tiến sĩ

Nguyễn Vũ Duy

Thầy Duy
Tiến sĩ

Ta Tuan Anh

Tiến sĩ

Phạm Minh Thuận

Pham Minh Thuan
Tiến sĩ

Nguyễn Thị Thanh Hương

Cô Hương

NCS-ThS

Nguyễn Phước Lộc

NCS-ThS

Tôn Trọng Nghĩa

Thầy Nghĩa

Thạc sĩ

Phạm Tài Thắng

Thầy Thắng

Thạc sĩ

Tạ Hoàng Trọng

Thầy Trọng

Thạc sĩ

Phạm Thị Hồng Nga

Hinh

Thạc sĩ