Nhảy đến nội dung
x

Giảng viên - Nhà khoa học

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ, CHỨC VỤ

Nguyễn Thị Mai Linh

Tiến sỹ, Trưởng khoa, Trưởng bộ môn ngành Khoa học Môi trường

Phạm Anh Đức

Tiến sỹ, Phó Trưởng khoa

Hồ Ngô Anh Đào

Tiến sỹ, Trưởng bộ môn ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Leo Choe Peng

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Thi Ngọc Bảo Dung

Giáo sư trợ lý, Tiến sỹ

Nguyễn Văn Quán

Nghiên cứu viên cao cấp, Tiến sỹ

Trương Thị Tố Oanh

Giảng viên chính, Tiến sỹ

Mai Thị Thu Thảo

Tiến sỹ

Nguyễn Thúy Lan Chi

Tiến sỹ

Tăng Văn Tài

Tiến sĩ

Nguyễn Tấn Phong

Tiến sỹ

Nguyễn Vũ Hoàng Phương

Tiến sỹ

Nguyễn Đức Hiệp

Tiến sỹ

Daniel Mmereki

Tiến sỹ

Mohammad Sakizadeh

Tiến sỹ

Nguyễn Thị Thanh Hương

Thạc sỹ - NCS

Đặng Mỹ Thanh

Thạc sỹ - NCS

Trần Thị Phương Quỳnh

Thạc sỹ - NCS

Ninh Xuân Huy

Thạc sỹ - NCS

Nguyễn Thành Trung

Thạc sỹ - NCS

Lê Đình Khải

Thạc sỹ

Nguyễn Thúy Viên Minh

Thạc sỹ

Phạm Tài Thắng

Thạc sỹ

Hà Hoàng Hiếu

Thạc sỹ

Nguyễn Trung Cậu

Thạc sỹ

Nguyễn Phước Lộc

Thạc sỹ

Võ Thị Kim Hân

Thạc sỹ

Lý Thị Thu Ba

Thạc sỹ

Lee Jae Sung

Thạc sỹ, Cộng tác viên

Tạ Hoàng Trọng

Kỹ sư

Phạm Thị Hồng Nga

Kỹ sư