Nhảy đến nội dung
x

Giảng viên - Nhà khoa học

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM, HỌC VỊ, CHỨC VỤ

Nguyễn Thị Mai Linh

Tiến sỹ, Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Khoa học Môi trường

Phạm Anh Đức

Tiến sỹ, Phó Trưởng khoa

Hồ Ngô Anh Đào

Tiến sỹ, Trưởng Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Trần Thị Nguyệt Sương

Thạc sỹ - NCS, Trưởng Bộ môn Bảo hộ Lao động

Nguyễn Văn Quán

Nghiên cứu viên cao cấp, Tiến sỹ

Nguyễn Thị Kim Oanh

Giáo sư, Tiến sỹ

Leo Choe Peng

Phó giáo sư, Tiến sỹ

Arivalagan Pugazhendhi

Giáo sư trợ lý, Tiến sỹ

Thi Ngọc Bảo Dung

Giáo sư trợ lý, Tiến sỹ

Trương Thị Tố Oanh

Giảng viên chính, Tiến sỹ

Shaohua Marko Hsu

Tiến sỹ

Nguyễn Tấn Phong

Tiến sỹ

Nguyễn Đức Cảnh

Tiến sỹ

Nguyễn Lan Hương

Tiến sỹ

Nguyễn Vũ Hoàng Phương

Tiến sỹ

Gopalakrishnan Kumar

Tiến sỹ

Nguyễn Đức Hiệp

Tiến sỹ

Periyasamy Sivagurunathan

Tiến sỹ

Rostislav Zemek

Tiến sỹ

Aleksandar Valjarevic

Tiến sỹ

Rajesh Kumar Rai

Tiến sỹ

Manoj Kumar

Tiến sỹ

Istvan Oliver Egresi

Tiến sỹ

Daniel Akinyele

Tiến sỹ

Juan Miguel Lujano Rojas

Tiến sỹ

Ganesh Dattatraya Saratale

Tiến sỹ

Aarón Moisés Santana Cordero

Tiến sỹ

Ana Gouveia

Tiến sỹ

Paraskevas Tsangaratos

Tiến sỹ

Roksana Jahan

Tiến sỹ

Zhila Hemati

Tiến sỹ

Thangavel Mathimani

Tiến sỹ

Amin Yousefi-Sahzabi

Tiến sỹ

Mithas Ahmad Dar

Tiến sỹ

Daniel Mmereki

Tiến sỹ

Dahunsi Olatunde

Tiến sỹ

Mohanasndaram Ranganathan

Tiến sỹ

Mohammad Sakizadeh

Tiến sỹ

Nguyễn Thúy Lan Chi

Tiến sỹ

Mai Thị Thu Thảo

Tiến sỹ

Tăng Văn Tài

Tiến sỹ

Nguyễn Thị Thanh Hương

Thạc sỹ - NCS

Đặng Mỹ Thanh

Thạc sỹ - NCS

Trần Thị Phương Quỳnh

Thạc sỹ - NCS

Ninh Xuân Huy

Thạc sỹ - NCS

Nguyễn Thành Trung

Thạc sỹ - NCS

Nguyễn Thúy Viên Minh

Thạc sỹ

Võ Thị Kim Hân

Thạc sỹ

Nguyễn Phước Lộc

Thạc sỹ

Lê Đình Khải

Thạc sỹ

Phạm Tài Thắng

Thạc sỹ

Hà Hoàng Hiếu

Thạc sỹ

Philip Antwi

Thạc sỹ

Nguyễn Trung Cậu

Thạc sỹ

Lý Thị Thu Ba

Thạc sỹ

Đặng Thị Cẩm Tú

Kỹ sư

Marjan Goodarzi

Kỹ sư

Trần Văn Long

Kỹ sư