Nhảy đến nội dung
x

Trung tâm COSENT

Tổng quan

Tổng quan:

Tên tổ chức Khoa học và Công nghệ: Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường.

Tên giao dịch bằng tiếng anh: Center for Occupational safety and Environmental Technology.

Tên viết tắt: COSENT 

Trụ sở chính: Phòng C005, số 19 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3775 5047

Email: cosent@tdtu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/cosenttdt

Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường (COSENT) trực thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng được thành lập ngày 10 tháng 03 năm 2009 theo quyết định số 198/TĐT-QĐ. Trung tâm COSENT chuyên thực hiện các dịch vụ về đào tạo, tư vấn thiết kế, giám sát, thẩm định và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực an toàn lao động và công nghệ môi trường.

VỀ CHỨC NĂNG

      1. Lĩnh vực nghiên cứu: 

 • Nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực quản lý môi trường;
 • Nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ môi trường;
 • Nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe nghề nghiệp.

      2. Lĩnh vực sản xuất:

 • Sản xuất thử nghiệm các trang thiết bị về an toàn lao động;
 • Phương tiện bảo vệ cá nhân;
 • Các sản phẩm - thiết bị bảo vệ môi trường.

     3. Dịch vụ khoa học – công nghệ:

 • Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý môi trường, bảo hộ lao động;
 • Quan trắc, phân tích và đánh giá các chỉ tiêu môi trường và an toàn lao động;
 • Thẩm định và chuyển giao công nghệ môi trường và an toàn lao động theo quy đinh của pháp luật hiện hành;
 • Tư vấn về quản lý hệ thống, thông tin, đào tạo bồi dưỡng về quản lý môi trường và quản lý an toàn lao động.

    4. Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đã đăng ký vớ Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

    5. Tổ chức và đào tạo các khóa học ngắn hạn như:

 • Khóa học An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (OSHE);
 • Khóa học ngắn hạn về An toàn trong xây dựng;
 • Khóa học ngắn hạn về Môi trường (Quan trắc môi trường không khí, Chuyên đề về Môi trường,…)
 • Các khóa học ngắn hạn về Tiêu chuẩn quốc tế (ISO 14001, ISO 45001; …)

VỀ NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 1. Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sở, Nhà Nước, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp vào công tác giảng dạy và áp dụng vào đời sống để đáp ứng các yêu cầu về đào tạo của nhà Trường và dịch vụ khoa học công nghệ của Trung Tâm.
 2. Tham gia đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các dịch vụ khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường và an toàn lao động
 3. Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề, chuyên môn theo quy định của pháp luật.
 4. Phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng đào tạo chuyên môn về bảo vệ môi trường, cấp thoát nước, an toàn lao động cho các cơ quan xí nghiệp Nhà nước và tư nhân. (Chứng chỉ và chứng nhận do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp)
 5. Tìm kiếm nhu cầu thị trường, quan hệ khách hàng, trực tiếp giao dịch, ký hết hợp đồng kinh tế với khách hàng trên cơ sở pháp luật hiện hành.
 6. Tự chủ quyết định giá cả các sản phẩm nghiên cứu sản xuất thử nghiệm và dịch vụ cung ứng.
 7. Từ chối các yêu cầu công việc của các tổ chức, cá nhân trái với quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và điều lệ Trung tâm.
 8. Chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của Trung tâm về sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM và Trường đại học Tôn Đức Thắng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Địa chỉ: Phòng C005, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, hường Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh

- Số điện thoại liên hệ:

 • Văn phòng: 028 37 755 047.
 • Phụ trách trung tâm: 0902 682 567 (TS. Hồ Ngô Anh Đào); 0909 489 819 (KS. Phạm Thị Hồng Nga); 0789 592 178 (KS. Bùi Lê Quang Huy).

- Email: cosent@tdtu.edu.vn

- Fanpage: https://www.facebook.com/cosenttdt

Tuyển sinh

COSENT Tuyển Sinh | Khóa Học An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (OSHE) - Khóa 1

COSENT Tuyển Sinh | Khóa Học An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (OSHE) - Khóa 2