Nhảy đến nội dung
x

Trung tâm COSENT

Tổng quan:

 • Tên tổ chức KH & CN: "Trung tâm an toàn lao động và công nghệ môi trường" 
 • Tên giao dịch bằng tiếng anh: "Center for Occupational safety and Environmental Technology" 
 • Tên viết tắt: COSENT  
 • Trụ sở chính: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 08 3775 5047
 • Email: cosent@tdt.edu.vn

Giấy phép hoạt động kinh doanh:

Chứng nhận số 228/ĐK-KHCN của Sở Khoa học và công nghệ TPHCM về chức năng và lĩnh vực hoạt động của Trung tâm An toàn lao động và Công nghệ môi trường.

Nhân sự quản lý:

Giám đốc trung tâm: ThS. Nguyễn Thúy Lan Chi

Chức năng:

1. Nghiên cứu: Nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực quản lý môi trường, công nghệ môi trường, kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động
2. Sản xuất: Sản xuất thử nghiệm các trang thiết bị an toàn lao động; phương tiện bảo vệ cá nhân, các sản phẩm - thiết bị bảo vệ môi trường
3. Dịch vụ khoa học – công nghệ: Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý môi trường, bảo hộ lao động; Quan trắc, phân tích và đánh giá các chỉ tiêu môi trường và an toàn lao động; Thẩm định và chuyển giao công nghệ môi trường và an toàn lao động theo Luật định; Tư vấn: quản lý hệ thống, thông tin, đào tạo bồi dưỡng về quản lý môi trường và quản lý an toàn lao động
4. Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký
5. Huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 - nhóm 4 theo thông tư 27/2013 - BLĐTBXH  theo chứng nhận số 3/2014/GCN của Sở lao động thương binh và xã hội TPHCM về điều  kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện cấp chứng nhận huấn luyện.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Sở, Nhà Nước, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp vào công tác giảng dạy và áp dụng vào đời sống để đáp ứng các yêu cầu về đào tạo của nhà Trường và dịch vụ khoa học công nghệ của Trung Tâm.
2. Tham gia đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng các dịch vụ khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường và an toàn lao động
3. Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề, chuyên môn theo quy định của pháp luật.
4. Phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng đào tạo chuyên môn về bảo vệ môi trường, cấp thoát nước, an toàn lao động cho các cơ quan xí nghiệp Nhà nước và tư nhân. (Chứng chỉ và chứng nhận do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp).
5. Tìm kiếm nhu cầu thị trường, quan hệ khách hàng, trực tiếp giao dịch, ký hết hợp đồng kinh tế với khách hàng trên cơ sở pháp luật hiện hành.
6. Tự chủ quyết định giá cả các sản phẩm nghiên cứu sản xuất thử nghiệm và dịch vụ cung ứng.
7. Từ chối các yêu cầu công việc của các tổ chức, cá nhân trái với quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và điều lệ Trung tâm.
8. Chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động khoa học công nghệ hàng năm của Trung tâm về sở Khoa học và Công nghệ Tp.HCM và Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ: Phòng C.005, Đại học Tôn Đức Thắng, cơ sở Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại liên hệ:
 • Văn phòng: 08 377 550 47
 • Giám Đốc: 0949 881 887 (Ths. Nguyễn Thúy Lan Chi)
 • Giáo vụ: 0975 442 501 (KS. Đặng Thị Cẩm Tú)

Brochure giới thiệu chi tiết về Trung tâm COSENT.