Nhảy đến nội dung
x

Hội đồng khoa học

Thành viên hội đồng khoa học – đào tạo Khoa Môi trường & Bảo hộ Lao động gồm các thành viên có tên sau:

Stt

Danh sách đề xuất thành viên Hội đồng KH-ĐT Khoa

Chức vụ trong HĐ

Chức vụ - nơi công tác của thành viên đề xuất

1

TS. Hồ Ngô Anh Đào

Chủ tịch

Trưởng khoa MT-BHLĐ, trường ĐH Tôn Đức Thắng

2

TS. Trương Thị Tố Oanh

Ủy viên

Giảng viên bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường, khoa MT-BHLĐ, trường ĐH Tôn Đức Thắng

3

TS. Nguyễn Thị Minh Trang

Ủy viên

Giảng viên Khoa Kỹ Thuật Hạ Tầng, trường ĐH Kiến Trúc TPHCM

4

TS. Nguyễn Tấn Phong

Ủy viên

Nghiên cứu viên cơ hữu khoa MT-BHLĐ, trường ĐH Tôn Đức Thắng

5

TS. Nguyễn Đắc Hiền

Ủy viên

Hưu trí - Giảng viên thỉnh giảng, khoa MT-BHLĐ, trường ĐH Tôn Đức Thắng

6

TS. Nguyễn Thành Trung

Ủy viên

Giảng viên bộ môn Bảo hộ lao động, khoa MT-BHLĐ, trường ĐH Tôn Đức Thắng

7

TS. Trần Thị Phương Quỳnh

Ủy viên

Giảng viên bộ môn Khoa học môi trường, khoa MT-BHLĐ, trường ĐH Tôn Đức Thắng

8

TS. Chu Vân Hải

Ủy viên

Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

9

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Ủy viên - Thư ký

Giảng viên bộ môn Công nghệ kỹ thuật môi trường, khoa MT-BHLĐ, trường ĐH Tôn Đức Thắng