Nhảy đến nội dung
x

Phiếu đăng ký CLB Doanh nhân Cựu sinh viên

Vui lòng tải Phiếu đăng ký tham gia CLB Doanh nhân Cựu sinh viên tại đây.

Sau khi điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký, Anh/Chị vui lòng gửi phiếu đăng ký về địa chỉ email của Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Cựu SV - Trường ĐH Tôn Đức Thắng: AEC@tdtu.edu.vn

Facebook kết nối: https://www.facebook.com/events/2414213285275045