Nhảy đến nội dung
x
Chương trình Học bổng Tiến sĩ Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) cho Việt Nam Khóa 2024-2027
Chương trình Học bổng Tiến sĩ Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) cho Việt Nam Khóa 2024-2027. Học bổng JDS dành cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam có năng lực để theo học chương trình Tiến sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian 03 năm tại các trường đại học của Nhật Bản.
Thông báo đăng ký ❙ Chương trình Thạc sĩ Đa dạng sinh học, Đại học Quốc gia Đài Loan
Đại học Quốc gia Đài Loan thông báo đăng ký Chương trình Thạc sĩ Đa dạng sinh học. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 18/12/2023 đến 19/02/2024.
Chương trình Học bổng Thạc sĩ Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) cho Việt Nam Khóa 2024-2026
Chương trình Học bổng Thạc sĩ Phát triển Nguồn nhân lực (JDS) cho Việt Nam Khóa 2024-2026. Học bổng JDS dành cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam có năng lực để theo học chương trình thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian 02 năm tại các trường đại học của Nhật Bản.
Chương trình học bổng học tại Trung Quốc năm 2024
Chương trình học bổng học tại Trung Quốc năm 2024 cấp 77 suất học bổng cho các bậc Đại học và Sau Đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ). Ứng viên truy cập website www.campuschina.org, lựa chọn bậc học, ngành học và Trường cũng như ngôn ngữ học tập.
Chương trình học bổng đi học tại Hungary diện Hiệp định năm 2024 (Stipendium Hungaricum Programme (SH))
Chương trình học bổng đi học tại Hungary diện Hiệp định năm 2024 (Stipendium Hungaricum Programme (SH)) cấp 200 suất học bổng cho các bậc Đại học (Cử nhân), Thạc sĩ liên thông từ đại học (OTM), Thạc sĩ (MA/MSc) và Tiến sĩ.
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế chương trình sau đại học tại Khoa Kỹ thuật Môi trường - Đại học Chulalongkorn
Mở đơn ứng tuyển học bổng dành cho sinh viên quốc tế chương trình sau đại học tại Khoa Kỹ thuật Môi trường - Đại học Chulalongkorn.
Học bổng Nữ sinh Kỹ thuật 2023 (ACWES 2023)
60 suất học bổng dành cho Nữ sinh Kỹ thuật 2023 (ACWES 2023) do Hiệp hội Thương Mại Mỹ tại Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng tài trợ.
Chương trình học bổng tại Viện Sau Đại học Chulabhorn (Thái Lan) - Chulabhorn Graduate Institute (CGI) năm 2024
Học bổng bao gồm học phí và các chi phí khác (phí tín dụng, phí sử dụng phòng thí nghiệm, phí bồi dưỡng, phí ghi danh, phí luận án, phí tài liệu luận án), vé máy bay khứ hồi, phí thị thực, trợ cấp tái định cư lần đầu, nhà ở, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp sách vở, bảo hiểm sức khỏe.
Thanh niên tiềm năng - Đào tạo xây dựng mô hình APEC / Youth Capacity - Building Training & Model Apec
Văn phòng văn hóa Đài Bắc tại TP. Hồ Chí Minh cung cấp cho sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng 2 suất Học Bổng tham dự Chương trình đào tạo "Nhà Lãnh đạo APEC Trẻ".
Chương trình Học bổng Thực tập Trực tuyến ngắn hạn NEW ZEALAND (Virtual Micro-internship)
Chương trình Học bổng Thực tập Trực tuyến ngắn hạn (Virtual Micro-internship) cùng các doanh nghiệp/tổ chức đa quốc gia và New Zealand đồng triển khai bởi Cơ quan giáo dục New Zealand và Đại học Auckland (University of Auckland).
Subscribe to học bổng