Nhảy đến nội dung
x

Chương trình học bổng tại Viện Sau Đại học Chulabhorn (Thái Lan) - Chulabhorn Graduate Institute (CGI) năm 2024

Chương trình học bổng tại Viện Sau Đại học Chulabhorn (Thái Lan) - Chulabhorn Graduate Institute (CGI) năm 2024, chi tiết như sau:

 Trường phụ trách: Viện Sau Đại học Chulabhorn - Chulabhorn Graduate Institute (CGI) (Thái Lan)

 Số lượng học bổng15 suất

 Bậc học: Sau Đại học (Thạc sĩ)

 Thời gian đào tạo06 tuần cho lớp bồi dưỡng và 02 năm cho chương trình Thạc sĩ

 Ngôn ngữ: Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập và nghiên cứu là tiếng Anh.

 Chế độ học bổng: bao gồm học phí và các chi phí khác (phí tín dụng, phí sử dụng phòng thí nghiệm, phí bồi dưỡng, phí ghi danh, phí luận án, phí tài liệu luận án), vé máy bay khứ hồi, phí thị thực, trợ cấp tái định cư lần đầu, nhà ở, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp sách vở, bảo hiểm sức khỏe.

 Điều kiện và đối tượng dự tuyển:

- Dưới 30 tuổi;

- Có kinh nghiệm nghiên cứu phòng thí nghiệm;

- Có một trong hai chứng chỉ tiếng Anh TOEFL, IELTS;

- Có bài luận cá nhân SoP (Statement of Purpose);

- Có bằng Đại học với điểm tích lũy ít nhất 2.75 (tính theo thang điểm 4.0) ở một trong các ngành sau:

+ Khoa học: Hóa học, Sinh học, Khoa học Sinh học, Sinh học Phân tử, Khoa học Môi trường;

+ Y học: Dược, Kỹ thuật Y khoa;

+ Khoa học Dược phẩm;

+ Ứng viên từ các ngành liên quan khác có thể đăng ký.

 Ngành học:

- Khoa học Sinh học ứng dụng: Sức khỏe Môi trường;

- Độc học Môi trường;

- Khoa học Hóa học.

 Hồ sơ dự tuyển:

- Mẫu đăng ký (xem mẫu tại Phụ lục đính kèm);

- Bảng điểm học tập;

- 03 thư Giới thiệu;

- Bài luận cá nhân SoP (Statement of Purpose);

- Hồ sơ sức khỏe (xem mẫu tại Phụ lục đính kèm);

- Các tài liệu khác.

 Thời hạn đăng ký dự tuyển: trước 30/09/2023.

 Quy trình xét tuyển

- Gửi các tệp đã scan của Hồ sơ dự tuyển và các tài liệu khác đến địa chỉ email: cgi_academic@cgi.ac.th

- Gửi tất cả hồ sơ bản cứng qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ bưu điện: 

Chulabhorn Graduate Institute (CGI Scholarship Program) 

54 Kamphangphet 6 Road, Talat Bang Khen, Laksi, Bangkok 10210 THAILAND

 Các kênh liên hệ:

Địa chỉ: Chulabhorn Graduate Institute (CGI Scholarship Program) 

              54 Kamphangphet 6 Road, Talat Bang Khen, Laksi, Bangkok 10210 THAILAND

  - E-mail: cgi_academic@cgi.ac.th
  - Website: www.sgi.ac.th
  - Số điện thoại: (662) 554-1900 ext. 2130,2138
  - Fax: (662) 554-1901

Thư về chương trình học bổng (tại đây)
Nội dung chương trình học bổng (tại đây)
Hồ sơ dự tuyển (tại đây)